Burgerschap in de eindtermen

burgerschap in nieuwe eindtermen

Deze beslissing komt niet uit de lucht vallen. Het pleidooi voor meer les over burgerschap op school was de laatste maanden alomtegenwoordig en werd oorverdovend. Uit de volksraadpleging ‘ons onderwijs’ dit voorjaar kwam het belang van burgerschap pertinent naar voren. De Vlaamse scholierenkoepel (VSK) deed een eigen bevraging bij 17 000 leerlingen en kwam tot een gelijkaardige conclusie. En professor Patrick Loobuyck kreeg plots heel wat media-aandacht voor zijn eigen LEF-idee.

Ook Kleur Bekennen deed haar duit in het zakje. Als kenniscentrum voor wereldburgerschapseducatie brachten we diverse relevante actoren uit de sector samen om tot een gedeeld standpunt te komen. Dat standpunt is dat voor ons burgerschap in deze geglobaliseerde wereld per definitie wereldburgerschap is. Het gaat immers om meer dan het louter kennen van de Belgische grondwet Het gaat ook om het aannemen van een kritische houding ten opzichte van mondiale evoluties,  verbanden kunnen leggen tussen wat hier en elders in de wereld gebeurd, het stimuleren van vaardigheden als respect en empathie, maar ook actief verantwoordelijkheid nemen voor wat er in de maatschappij gebeurd.

Op het onderwijsfestival in het Vlaams Parlement hebben we als WBE-sector een eerste maal onze visie mogen delen met een breder publiek. Nadien werden we gevraagd door de onderwijsadministratie om input te leveren voor hun nota omtrent dit thema naar de politiek toe en mocht Kleur Bekennen hierover extra duiding geven op het kabinet van minister Crevits.

De politieke beslissing voor burgerschap in het onderwijs is slechts een eerste stap in de goede richting. Er wachten nog heel wat uitdagingen waar Kleur Bekennen samen met diverse andere actoren ondersteuning zal bieden. Dit betreft niet alleen de verduidelijking van wat er onder burgerschap wordt verstaan en welke vakken hiervoor het meest geschikt zijn, maar zeker ook de vraag hoe we leerkrachten kunnen klaarstomen om op een kwalitatieve manier aan de slag te gaan met wereldburgschapseducatie. Aan deze belangrijke beslissing hoopt Kleur Bekennen in de nabije toekomst een relevante bijdrage te kunnen leveren.

Meer informatie?

Jan Verschueren, coördinator Kleur Bekennen, jan.verschueren@btcctb.org