Ontwikkel actief burgerschap in jouw klas!

Dit is ons idee:

Aan de leerlingen van klas x of y wordt gevraagd wat zij aan de school zouden veranderen indien zij de kans zouden krijgen. Vervolgens gaan de leerlingen in debat met elkaar over de wenselijkheid van hun ideeën, met argumenten pro en contra. Zo zoeken we naar de breedst gedragen ideeën, waarna we samen onderzoeken wat nodig is om die ideeën ook echt te verwezenlijken. Uiteindelijk stellen we samen een plan op en gaan we aan de slag. Bij dit alles speelt zowel de leerkracht als wij van het innovatielab een begeleidende rol.

Wat is de bedoeling?

We willen dat jongeren zelf ervaren wat het betekent om zelf initiatief en engagement op te nemen bij het aanpassen en verbeteren van hun directe omgeving. Daardoor ondervinden zij op jeugdige leeftijd reeds waar actief burgerschap deels over gaat en welke mogelijkheden dit biedt.

Succeservaringen op dit vlak kunnen ervoor zorgen dat jongeren het belang van betrokkenheid en participatie scherper inzien. De democratische vaardigheden die zij in de praktijk ontwikkelen, kunnen zij een leven lang aanwenden om een invloedrijke rol te spelen in de maatschappij van morgen.

In de eerste fase van dit project staat betrokkenheid met de directe omgeving centraal. In het meerjarig traject dat wij beogen, wordt de klemtoon daarna steeds vaker verlegd naar het ruimere plaatje. Op die manier wordt geëvolueerd naar wereldburgerschap.

Wil je meedoen?

Mail ons dan: innovatielab.wereldburgerschap@gmail.com. We kijken er alvast naar uit om jullie te leren kennen!

Hartelijke groet,

Het Kenniscentrum Wereldburgerschapseducatie (een initiatief van Kleur Bekennen,www.kleurbekennen.be)