De Inspiratiedag

Het feest voor wereldburgers!

Eén keer per jaar organiseren we op een unieke locatie in Vlaanderen of Brussel een Inspiratiedag, het feest voor wereldburgers. Deze dag is bedoeld om (toekomstige) leerkrachten, schoolteams en directieleden te inspireren om met wereldburgerschapseducatie aan de slag te gaan. We nodigen boeiende sprekers uit, organiseren interactieve workshops en zetten enkele leuke schoolpraktijken in de kijker. Dat alles met een feestelijk tintje!
 

Inspiratiedag 2018

Op dinsdag 17 april 2018 zetten we de deuren van De Centrale in Gent wagenwijd open voor een nieuwe Inspiratiedag!  Gratis inschrijven is mogelijk vanaf 6 december 2017. Het definitieve programma zal ook die dag online gepubliceerd worden!

Inspiratiedag 2017

Op dinsdag 9 mei 2017 werd in La Tricoterie in Brussel de vorige Inspiratiedag georganiseerd. Het werd een geslaagde dag met interessante lezingen en workshops en volop gelegenheid voor ontmoeting en uitwisseling met collega’s.

Kon je er niet bij zijn of wil je alles nog eens opfrissen? Een aantal workshop begeleiders delen graag hun input aan die dag met jullie:

 

Effectief altruisme: als wereldburger een zo groot mogelijke impact hebben.

door Lie Verrijssen & Kris Martens van Effectief Altruïsme Vlaanderen

Tijdens deze workshop konden we kennis maken met het concept van Effectief Altruïsme en kregen we concrete voorbeelden, tips en handvaten om hiermee aan de slag te gaan op school en in de klas.
 
 

Ethische keuzes maken op school 

door Patrick Geussens van Governance & Integrity België

‘Voorbij de levensbeschouwing’ een instrument dat leraren, directie, ouders en leerlingen in staat stelt om  het juiste antwoord te vinden op lastige morele vragen uit de (onderwijs)praktijk werd in deze workshop uit de doeken gedaan. 
 
 

Leerlingenparticipatie & superdiversiteit op school 

door Sander Herremans en Elke Vandeperre van Motief vzw

Tijdens deze workshop stonden we stil bij de realiteit van de superdiverse samenleving en school. We bekeken hoe we het kritisch burgerschap van leerlingen kunnen versterken en op welke manier we hen kunnen bijstaan in hun identiteitsontwikkeling, uitgaande van een emancipatorische aanpak. 
 
Presentatie: volgt nog (nieuw handboek en nieuwe website)
 

Een sterker draagvlak voor wereldburgerschap op school 

door Bart Derwael van Panenka Communication

Hoe zet je als leerkracht of directeur een thema als wereldburgerschap op de agenda? Hoe versterk je het draagvlak op school en maak je het duurzaam? Hoe ga je om met weerstand of een gebrek aan interesse? De workshop 'Een sterk(er) draagvlak voor wereldburgerschap' toonde ons een flexibel stappenplan om de harten en de hoofden te veroveren van beslissing nemers. 
 
 

Mediawijs aan de slag met wereldburgerschap 

door Bert Pieters van Mediawijs

In deze workshop zoomden we in op de kansen en risico's die nieuwe media bieden in relatie tot burgerschap. Welke tendensen zien we rond sociale media met betrekking tot burgerschap? Welke impact heeft digitale media op de beeldvorming van jongeren? Al deze onderwerpen kwamen aan bod, maar ook werden er (digitale) tools aangereikt om mediawijs aan de slag te gaan in je klas met wereldburgerschap.

Presentatie

 

Sfeerbeelden van de Inspiratiedag 2017

Bekijk het facebook album hier.