Promotie aanbod

Ontsluit je aanbod via Kleur Bekennen

Leerkrachten en scholen informeren over het aanbod is niet evident voor organisaties. Kleur Bekennen helpt daar graag bij. Onze medewerkers brengen het aanbod stelselmatig onder de aandacht van leerkrachten. En leerkrachten vinden materiaal via de databanken in de rubriek Wegwijs in het aanbod.

Onze databank wil garant staan voor kwalitatief aanbod. Daarom hanteren we kwaliteitscriteria om educatieve activiteiten al dan niet op te nemen. Ook 'niet begeleid aanbod', bijvoorbeeld een tijdelijke tentoonstelling, kan in onze database worden opgenomen.

Wil je jouw aanbod via onze databank ontsluiten? Dan moet je een organisatie-account aanmaken op onze website. Met dit account log je in in 'mijn dossier’. Daar kan jij je aanbod uploaden en up to date houden. Hier vind je de handleiding

Hou je informatie in de databank up to date!

Een goede samenwerking is het halve werk. Kleur Bekennen vindt het belangrijk dat de informatie in onze databank up to date is. Zo komen leerkrachten niet voor onaangename verrassingen te staan. Aan het einde van elk schooljaar vragen we om je fiches aan te passen. Dat doen we met een nieuwsbrief. We blijven ook graag op de hoogte van ontwikkelingen binnen jouw organisatie.

Jouw educatief materiaal extra in de kijker?

Stel jouw materiaal voor aan leerkrachten op een materialendag in onze documentatiecentra. Of vraag meer info over een materialenanalyse. Contacteer Erika Nobels, Verantwoordelijke educatief materiaal.