Vaardigheden voor wereldburgers

Gebruik je hoofd

Echte wereldburgers zijn sterk in kennis- of cognitieve vaardigheden. Alleen vanuit een open en onderzoekende houding kan je afstand nemen van eigen vooroordelen of dominante opvattingen. Je kan vragen of gebeurtenissen kaderen binnen een breder en globaler perspectief. Iedereen kan hierin oefenen en groeien. Al in de basisschool kunnen kinderen leren om zich grondig te informeren. Of om kritisch na te denken en feiten te kaderen binnen een groter geheel (systeemdenken).

 

Laat je hart spreken

Wereldburgers zijn rationeel, maar gaan ook bewust om met waarden en emoties. Je eigen standpunt respectvol formuleren en luisteren naar dat van anderen gaat niet vanzelf. Door er van jongs af aan op te oefenen, ontdekken jongeren dat iedere mens gelijkaardige verlangens heeft. Tegelijk ontwikkelen ze sociaal-emotionele vaardigheden. Wie hartelijk in het leven staat, getuigt van empathie, respect en verantwoordelijkheidsbesef.

 

Gebruik je handen

Ook daadkracht is een belangrijke vaardigheid van wereldburgers. Als individu en als (klas)groep kan je altijd een eigen keuze maken. Zo kan je actief bijdragen tot een meer rechtvaardige wereld, op welke schaal ook.

 

 

Wereldburgers zijn van alle markten thuis

Wereldburgerschapseducatie staat voor competentiegericht onderwijs. Het helpt kinderen en jongeren om hun vaardigheden te ontwikkelen. Zo neemt hun zelfvertrouwen toe om ook moeilijke uitdagingen aan te gaan.