Wereldburgerschapseducatie werkt onderwijsbreed

 

 

Wat zijn wereldburgers?

De wereld is geen ver-van-mijn-bed-show voor jongeren. Armoede, vluchtelingen, klimaat, terrorisme, … al vroeg vormen jongeren zich een beeld. Best geen eenzijdig beeld. Want oorzaak en gevolg van ontwikkelingen in de wereld vormen een complex kluwen. Liever ook geen passief beeld. Mensen staan niet machteloos, maar hebben de kracht om dingen in beweging te zetten.

Wereldburgers zijn zich bewust van hun rechten en plichten. Ze stellen vragen, zoeken 

antwoorden, ondernemen actie.

Daag je leerlingen uit om zich te ontpoppen tot actieve wereldburgers! Zo krijgen ze vat op de wereld rondom hen.

 

Wereldburgers vormen, hoe doe je dat?

Het vraagt veel vaardigheden om als actieve wereldburger in het leven te staan. Wereldburgers stellen zaken in vraag, bestuderen alles en bedenken hoe ze in een bepaalde context aan de slag kunnen. Een belangrijk aspect van wereldburgerschapseducatie is daarom het herhaaldelijk oefenen op kritisch denken en andere vaardigheden.

Wereldburgers weten dat kleine problemen en grote vraagstukken niet losstaan van mekaar. Het debat over ‘eerlijke’ prijzen voor kledij of voedsel hangt bijvoorbeeld nauw samen met duurzame ontwikkeling of sociale rechtvaardigheid. Binnen wereldburgerschapseducatie brengen we de vele wereldthema’s onder in acht thematische invalshoeken. Deze invalshoeken vormen een handige leidraad om kleine en grote thema’s te onderzoeken, vanuit verschillende standpunten en in hun onderlinge samenhang.

 

Hoe begin ik met wereldburgerschapseducatie?

Goed nieuws: je bent wellicht al bezig! Elke klas of school behandelt wel eens wereldthema’s. In een eerste stap kan je je vragen en ervaringen delen met onze educatieve medewerkers in elke provincie. Zij maken je graag wegwijs in het aanbod aan educatieve materialen. 

Wil je een wereldthema in de diepte verkennen, vak- en klasoverschrijdend? Ben je op zoek naar ideeën voor leerlingenparticipatie? Wil je wereldburgerschapseducatie integreren in de schoolvisie? Neem zeker contact op!

Scholen die via projectwerking willen inzetten op wereldburgerschapseducatie, bieden we begeleiding aan in het kader van onze jaarlijkse projectoproep (deadline: 15 september 2017).
 
 

Wereldburgers zetten hun eerste stappen in de basisschool

Basisscholen besteden traditioneel veel aandacht aan wereldthema’s zoals afval, water, mobiliteit, kinderrechten, … Daarnaast ondervinden ze in toenemende mate de nood om in te gaan op moeilijkere actuele onderwerpen zoals het vluchtelingenthema of terrorisme.

Wereldburgerschapseducatie reikt mogelijkheden aan om diverse thema’s uit te diepen op het niveau van jonge leerlingen. Op die manier geeft wereldburgerschapseducatie invulling aan diverse eindtermen.

 

Tieners ontpoppen zich tot kritische wereldburgers

De relevantie van wereldburgerschapseducatie blijft ook in het secundair onderwijs groot. De wereld verandert snel en de samenleving is superdivers. Voor jongeren is het niet vanzelfsprekend om daarin hun plaats te vinden. Het aanbod binnen wereldburgerschapseducatie speelt in op de leersituatie van elke groep jongeren. Met aandacht voor specifieke noden in onder meer ASO, BSO, KSO en TSO.

 

Wereldburgerschapseducatie voor toekomstige leerkrachten

Gebeurtenissen elders in de wereld beïnvloeden steeds meer de eigen leefomgeving – en vice versa. Daarom wil Kleur Bekennen wereldburgerschapseducatie een plaats geven in de lerarenopleiding. Zo kunnen toekomstige leerkrachten op een duurzame manier leren werken aan wereldburgerschapseducatie in de klas.

 

Wereldburgerschapseducatie, een evidentie in elke school

Steeds meer (toekomstige) leerkrachten en scholen maken werk van wereldburgerschapseducatie. Kleur Bekennen wil wereldburgerschapseducatie nog beter inbedden in leerplannen, eindtermen en visieontwikkeling. Daarom werken we nauw samen met de onderwijskoepels en het onderwijsbeleid.

 

Ervaar het zelf!

Elk jaar organiseert Kleur Bekennen een Inspiratiedag, het feest voor wereldburgers, voor leerkrachten, schooldirecties, educatieve organisaties en andere partners.