Projectoproep

Dien een project in en maak kans op begeleiding

We zien dat veel leerkrachten ‘goesting’ hebben om met wereldburgerschapseducatie aan de slag te gaan. Helaas ontbreken vaak tijd of middelen om er voluit voor te gaan. Daarom lanceren we elk voorjaar een projectoproep. Scholen die een project indienen, maken kans op gratis begeleiding. Daarbij hoort ook een financiële bijdrage om het project te helpen realiseren. Je kan een project indienen over de educatieve aanpak van een schoolteam. Maar ook over de ontwikkeling van een schoolvisie en –beleid met wereldburgerschapseducatie als leidend principe.

Ook zonder meedoen aan je projectoproep kan je school advies & ondersteuning ontvangen, echter zonder het financiële aspect.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Zo mis je onze projectoproep zeker niet.

 

Projectoproep 2017-2018: Focus op leerlingenparticipatie

Met deze projectoproep wil Kleur Bekennen schoolteams ondersteunen om wereldburgerschapseducatie (WBE) op een duurzame manier te verankeren zowel in het beleid van de school als in de dagelijkse klaspraktijk.
 
Dit jaar focussen we op initiatieven van schoolteams die expliciet aandacht hebben voor het versterken van leerlingenparticipatie in het kader van hun werking omtrent wereldburgerschapseducatie. Door leerlingen actief te laten participeren aan de werking vergroot je niet alleen het draagvlak, ook oefenen ze zo hun democratische vaardigheden als wereldburger.
 
Als jullie aanvraag geselecteerd wordt uit de inzendingen, krijgen jullie in de eerste plaats inhoudelijke ondersteuning van Kleur Bekennen. Deze ondersteuning houdt in dat er minstens 3 contactmomenten zijn met je school en de begeleider van Kleur Bekennen verspreid over heel het schooljaar. Tijdens deze momenten krijgen jullie advies en ondersteuning op maat voor een succesvolle realisatie van jullie plannen.
Bovendien kan jullie school rekenen op een financiële ondersteuning voor bepaalde kostensoorten gerelateerd aan het initiatief. 

Je kan ook werk maken van leerlingenparticipatie en draagvlakversterking i.f.v. wereldburgerschapseducatie zonder deel te nemen aan de projectoproep. Consulteer snel onze Inspiratiebundel hierover. 

Alle informatie over de projectoproep voor het schooljaar 2017-2018 kan je terug vinden in deze handleiding. Neem deze zeker en vast door vooraleer je het aanvraagformulier gaat invullen!