Educatieve organisaties

De diversiteit aan organisaties die rond wereldburgerschap werken is zeer groot. Als leerkracht kan het moeilijk zijn om hierin je weg te vinden. In deze zoekmotor vind je gemakkelijk de educatieve organisaties terug die hun aanbod via onze website aanbieden.

Oxfam-Solidariteit is een niet-gouvernementele organisatie die zich toelegt op ontwikkelingssamenwerking en humanitaire actie. Via projecten in het Zuiden en het Noorden ijvert ze voor duurzame antwoorden op armoede, onrecht en uitsluiting. Samen met Oxfam-Wereldwinkels en Oxfam Magasins du Monde vormt Oxfam-Solidariteit de ngo Oxfam in België, lid van Oxfam International. Voor scholen biedt ze het educatieve project “De wereld om de hoek” aan. Dit is een driedimensionale ruimte met 2 inleefateliers, Bolivia en Mondiapolis. De deelnemers komen hier meer te weten over klimaatverandering, globlisering en duurzame consumptie door mee te doen aan een interactief scenario met een situatiespel.
BOVIC

Bumba Bova, beter bekend als Bovic, wil vanuit zijn Congolese roots de leerlingen een beetje Afrikaanse cultuur doorgeven dit via zijn geliefkoosd instrument de djembé.  Zijn bekwaamheid heeft hij te danken aan zijn jarenlange ervaring als muzikant en in theater, als artiest en lesgever.  Dit maakt het hem mogelijk een professioneel programma aan te bieden. Samen met de andere leden van de groep brengt hij workshops Afrikaanse percussie, dans en krea-atelier Afrikaanse parels

Het Koerdisch Instituut Brussel is een onafhankelijke sociaal-culturele organisatie, erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Dienst Volksontwikkeling van het Ministerie van Cultuur als dienstenorganisatie en door de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Het Koerdisch Instituut heeft als doel om:

  1. De Koerden en migranten te helpen om zich zo goed mogelijk in te schakelen in de samenleving in Vlaanderen, met vrijwaring van de eigen culturele identiteit, dit door informatie en vorming op verschillende sociaal-culturele vlakken;
  2. Culturele activiteiten organiseren i.v.m. de Koerdische taal, geschiedenis, literatuur en kunst;
  3. Ontwikkelingswerk voor volwassenen: een vorm van sociaal-cultureel werk voor volwassenen, die dezen door middel van educatieve activiteiten buiten schoolverband in staat stelt kennis, inzicht, vaardigheden of het vermogen tot expressie te verwerven en/of te bevorderen;
  4. Het Koerdisch Instituut geeft dienstverlening en ondersteuning aan het sociaal-cultureel werk georganiseerd door derden, organiseert conferenties, educatieve tentoonstellingen, infoavonden, publiceert een tweemaandelijks solidariteitsblad 'De Koerden', geeft publicaties uit en heeft een uitgebreide bibliotheek en mediatheek die elke weekdag geopend is van 9u30 tot 16u30.
Kleur Bekennen ondersteunt en stimuleert scholen bij de sensibilisering van jongeren van 10 tot 18 jaar in relatie tot wereldburgerschap. In elke provincie bieden onze educatieve medewerkers advies, begeleiding en nascholingen op maat van je team en school.  
Djapo
Djapo is een educatieve organisatie die kinderen bewuste keuzes wil leren maken voor een duurzame samenleving, met extra aandacht voor de N-Z relatie. Om dit te bereiken werken wij rond duurzame thema’s en begeleiden wij leerkrachten en scholen in systeemdenken, creatief denken en filosoferen met kinderen. In ons aanbod vind je educatief materiaal, workshops, nascholing en coaching. Djapo verwerft expertise in ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling en volgt de ontwikkelingen binnen de samenleving en het onderwijs op de voet. Vanuit een grote vertrouwdheid met noden en mogelijkheden in de klas zet Djapo standaarden uit, voor en met leerkrachten. De Djapo-begeleiders zijn coaches van de leerkrachten kleuter- en lager onderwijs en van de docenten in de leerkrachtenopleiding. Ze ondersteunen ook gemeentebesturen om duurzame ontwikkeling aan bod te laten komen in de scholen.
www.djapo.be

Hand-in-Hand/Gent is een veelkleurige, pluralistische groep vrijwilligers (Belgen én vluchtelingen samen) die met beperkte middelen proberen vluchtelingen en mensen zonder papieren te ondersteunen, op hun vaak lange weg naar erkenning en integratie. Ze proberen ook het thema ‘vluchteling’ uit de taboesfeer te halen, door toenadering tussen mensen van verschillende culturen, met respect voor ieders eigenheid.

Groei
Groei verzorgt ateliers rond natuureducatie-creatie-relaxatie in scholen, jeugddiensten, bibliotheken, ... met duurzaamheid als sleutelwoord.
Groei
Geópolis is een cultureel centrum met tweemaandelijkse fototentoonstellingen over verschillende actuele en geschiedkundige thema’s. We hebben als doel een breed publiek te informeren over uiteenlopende geopolitieke onderwerpen. We richten ons daarbij met name op jongeren en organiseren op aanvraag rondleidingen voor leerlingen van het secundair onderwijs en studenten van Brusselse universiteiten. In 2017 zijn er tentoonstellingenreeksen over migratie en de "grijze zones van Europa": regio's die zelf de onafhankelijkheid hebben uitgeroepen maar niet erkend zijn door de internationale gemeenschap. In 2018 zullen er onder andere exposities zijn over Syrië, klimaatverandering, de Russische revolutie en urbanisatie.
Het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking is een educatieve NGO gelegen aan de campus van de Vrije Universiteit Brussel. UCOS werkt samen met studenten en docenten van Vlaamse hoger onderwijsinstellingen aan meer internationale solidariteit en duurzame ontwikkeling en het versterken van wereldburgerschapscompetenties.

Het Kinderrechtenhuis werd opgericht in 1999 en heeft als doel jonge mensen te betrekken in het kinderrechtendebat. Veel aandacht wordt ook besteed aan herinneringseducatie en veerkrachtontwikkeling.  Het richt zich zowel naar het basis- als naar het secundair onderwijs. Het heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van WERELDBURGERTRAJECTEN met als centrale invalshoek Anne Frank. In deze wereldburgertrajecten wordt er sterk samengewerkt met lokale bibliotheken met in het midden de tentoonstelling: LEZEN EN SCHRIJVEN MET ANNE FRANK. Trajecten worden gecoacht en samen opgebouwd met de betrokken school en leerkrachten.