Educatieve organisaties

De diversiteit aan organisaties die rond wereldburgerschap werken is zeer groot. Als leerkracht kan het moeilijk zijn om hierin je weg te vinden. In deze zoekmotor vind je gemakkelijk de educatieve organisaties terug die hun aanbod via onze website aanbieden.

Artforum vzw
Artforum is een kunstenorganisatie, erkend als landelijke jeugddienst, die kinderen, jongeren en jonge kunstenaars in contact brengt met kunst vanuit het geloof dat kunst en cultuur verrijkt en verruimt. Artforum vertrekt vanuit de samenwerking met actieve kunstenaars en biedt een waaier aan van kunstactiviteiten die iedereen de mogelijkheid bieden om kunst te ontdekken of zelf te creëren.
Trashbeatz
Trashbeatz is opgericht in het jaar 2000 met als doel mensen op een speelse, creatieve manier kennis te laten maken met de thema's muziek en ecologie. Met de workshop "Muziek maken met Afval" trokken we reeds het Vlaamse land rond. Verder zijn we ons gaan specialiseren in geluid en alle mogelijke manieren om muziek te maken op een originele, laagdrempelige manier. Daarnaast zijn we ons gaan verdiepen in animatie en special acts waarbij het creatieve nog steeds centraal staat.
Trashbeatz
Amnesty International is een wereldwijde, onafhankelijke en onpartijdige organisatie van meer dan 7 miljoen mensen die opkomen voor een wereld waarin alle mensenrechten worden nageleefd. Verontwaardiging over mensenrechtenschendingen en hoop op een wereld waarin alle mensen alle mensenrechten genieten, is wat ons drijft. Amnesty International voert actie voor een wereld waarin respect heerst voor de mensenrechten van àlle mensen, waar ook ter wereld.
Gisette is naar hier gekomen om te studeren, ze heeft daarna werk gevonden en is getrouwd. Sinds kort heeft ze ook haar bachelor in de verpleegkunde behaald. Gisette vertelt haar (migratie)verhaal in geuren en kleuren. Ze vertelt ook sappig over haar leven in Kameroen en België. Wat zijn de gelijkenissen, wat zijn de verschillen?
Van tuinieren zonder gif tot genieten van gerechten met respect voor het milieu… Velt, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren, helpt je graag om een ecologische levensstijl te ontwikkelen in keuken, tuin en daarbuiten. Met kwaliteitsvolle publicaties, cursussen en campagnes. Meer dan 13000 gezinnen en honderd lokale groepen in Vlaanderen en Nederland kiezen al voor een eco-actief leven en maken Velt tot een spreekbuis voor de belangen van ecologische consumenten.
Kleur Bekennen ondersteunt en stimuleert scholen bij de sensibilisering van jongeren van 10 tot 18 jaar in relatie tot wereldburgerschap. In elke provincie bieden onze educatieve medewerkers advies, begeleiding en vormingen op maat van je team en school.
Danshuis De Ingang organiseert lessenreeksen, workshops, stages en danskampen voor kinderen, jongeren en volwassenen.Zowel de recreatieve als de professionele danser zijn welkom. Allerlei dansstijlen komen aan bod: Afrikaanse dans, Argentijnse tango, bollywood, ballet, breakdance, buikdans, burlesque, charleston, dancehall ragga, flamenco, groovy dance mix, hedendaagse dans, hiphop, house, Indische dans, jazzdance, kleuterdansexpressie, latino lady dance, lindy hop, oriëntaalse dans, pilates, pré-ballet, reggaeton, salsa, salsa rueda, salsaton, sherborne, stretching, zumba.
De Ingang

MOS Duurzame scholen…straffe scholen

Onze samenleving staat voor grote uitdagingen. Een duurzame toekomst voor onze planeet begint bij het maken van bewuste keuzes door ieder van ons.
De missie van MOS is dan ook ‘Samen leren duurzame keuzes maken voor de planeet’ .
Samen met de leerlingen, leerkrachten en netwerk van de school wil MOS hierop inzetten.
MOS is geen eiland wel een broedplaats voor kruisbestuiving en samenspel. Co-creatie staat centraal.

MOS wil inzetten op onderzoekend leren, waarbij de leerkracht een coachende rol opneemt.
Daarnaast moedigt MOS leerkrachten aan thema’s door een ruime duurzaamheidsbril te bekijken, ‘hokjes denken’ los te laten en werk te maken van educatie voor duurzame ontwikkeling zodat leerlingen vaardigheden ontwikkelen om duurzame keuzes te maken.

Als MOS-school kun je rekenen op gratis ondersteuning:
- de MOS-begeleiders gaan de dialoog aan met het schoolteam en/of de MOS-werkgroep om een parcours op maat uit te stippelen op basis van de behoeften van je school. En helpt je de visie op duurzaamheid van de school te ontdekken;
- communicatietools om het duurzame engagement van de school breed uit te dragen;
- thematische of procesgerichte vormingen;
- gebruik openbaar vervoer ‘De Lijn’ – via de MOS-pas;
- extra kansen tot profilering en netwerking als internationale Eco-School.

Het Koerdisch Instituut Brussel is een onafhankelijke sociaal-culturele organisatie, erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Dienst Volksontwikkeling van het Ministerie van Cultuur als dienstenorganisatie en door de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Het Koerdisch Instituut heeft als doel om:

  1. De Koerden en migranten te helpen om zich zo goed mogelijk in te schakelen in de samenleving in Vlaanderen, met vrijwaring van de eigen culturele identiteit, dit door informatie en vorming op verschillende sociaal-culturele vlakken;
  2. Culturele activiteiten organiseren i.v.m. de Koerdische taal, geschiedenis, literatuur en kunst;
  3. Ontwikkelingswerk voor volwassenen: een vorm van sociaal-cultureel werk voor volwassenen, die dezen door middel van educatieve activiteiten buiten schoolverband in staat stelt kennis, inzicht, vaardigheden of het vermogen tot expressie te verwerven en/of te bevorderen;
  4. Het Koerdisch Instituut geeft dienstverlening en ondersteuning aan het sociaal-cultureel werk georganiseerd door derden, organiseert conferenties, educatieve tentoonstellingen, infoavonden, publiceert een tweemaandelijks solidariteitsblad 'De Koerden', geeft publicaties uit en heeft een uitgebreide bibliotheek en mediatheek die elke weekdag geopend is van 9u30 tot 16u30.
Cassette for timescapes produceert films en crossmedia projecten waarin de combinatie van een innovatieve kijk en het sociale en politieke engagement centraal staan, zoals bvb 'Problemski Hotel' van Manu Riche, 'No Man Is An Island' van Tim De Keersmaecker of nog 'The Invisible City / Kakuma"'(2016) van Lieven Corthouts. Deze drie films zijn conceptueel met elkaar verbonden en voeren de kijker mee in de verschillende stadia van de tocht die vluchtelingen afleggen: vertrekken vanuit Afrika om via Lampedusa ('No Man Is An Island') in Europa te belanden ('Problemski Hotel'). Met onze projecten willen we grenzen verleggen en bruggen slaan tussen verschillende genres. Naast creatieve documentaires maken we ook films, televisieseries en interactieve documentaires. Emmy Oost richtte Cassette for timescapes op in 2008. Inmiddels werkt ze samen met een vaste kern van 3 medewerkers, aangevuld door freelancers die op regelmatige basis een bijdrage leveren. Emmy Oost, tevens mede-oprichter van iDROPS, een platform voor digitale innovatie in de culturele en creatieve industrieën en in de sociale sector, ontving laatst nog de Vlaamse Cultuurprijs Film uit handen van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz.