Educatieve organisaties

De diversiteit aan organisaties die rond wereldburgerschap werken is zeer groot. Als leerkracht kan het moeilijk zijn om hierin je weg te vinden. In deze zoekmotor vind je gemakkelijk de educatieve organisaties terug die hun aanbod via onze website aanbieden.

Mondo Djembe
De bekendheid met de West-Afrikaanse cultuur en muziek bevorderen. De djembé in zijn context als traditioneel instrument belichten. Een bijdrage leveren aan een gezonde multiculturele maatschappij. Onze passie delen met anderen eventueel aanzetten om verder zelf met muziek aan de slag te gaan. Het thema Afrika ook eens langs een positieve, vrolijke, zij het niet oppervlakkige kant benaderen.
Palestina Solidariteit vzw is ontstaan na een fusie van Vlaams Palestina Komitee en Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en Informatie Palestijnen. Het is een onafhankelijke vrijwilligers-beweging die opkomt voor de rechten van het Palestijnse volk op basis van de uitvoering van de VN-resoluties, het Internationaal Recht, respect voor mensenrechten en democratie. Palestina Solidariteit wil de publieke opinie in Vlaanderen sensibiliseren over het Israëlisch-Palestijnse conflict. Ze doet dit door: - (achtergrond)informatie te geven - lezingen te organiseren of deskundige sprekers aan te bieden - educatief en didactisch materiaal voor scholen en verenigingen te ontwikkelen en te verspreiden - aanwezig te zijn met infostanden op wereldmarkten en wereldfeesten. Palestina Solidariteit stelt een documentatiecentrum ter beschikking voor het grote publiek. Palestina Solidariteit verricht politiek lobbywerk. Palestina Solidariteit organiseert inleefreizen naar Palestina en Israël.

Kleur Bekennen ondersteunt en stimuleert scholen bij de sensibilisering van jongeren van 3 tot 18 jaar in relatie tot wereldburgerschap. In elke provincie bieden onze educatieve medewerkers advies, begeleiding en nascholingen op maat van je team en school.

 

Annick Thijs

Ik vind het heerlijk om alle mensen (van kleuters tot senioren) te laten “proeven van/kennismaken met“ andere culturen op een actieve, plezierige, laagdrempelige manier.

DANSworkshops: Oriëntaalse dans (=buikdans), Sluierdans, Stokkendans, Afrikaanse dans en Indiase dans (= bollywooddans).

THEATERworkshops: geef me een bepaald mondiaal thema en ik geef je een workshop toneelinitiatie, improvisatietheater, bewegingsexpressie of verteltheater in de plaats.  Een “theaterworkshop op maat”, zeg maar!

Alle workshops met of zonder toonmoment, naar believen.

Het Vredeshuis is de hub voor duurzame vrede en internationale solidariteit in de stad. Het Vredeshuis zet in op vredeseducatie en wereldoriëntatie, twee pijlers waarop het Gentse Stadsbestuur een brug wil bouwen tussen jonge mensen van 3 tot 99. Scholen kunnen in het Vredeshuis terecht voor een reeks workshops over internationale solidariteit en duurzame ontwikkeling.
Naast een directe ondersteuning, op maat van de lidverenigingen, behartigt V.O.E.M. ook de belangen van de islamitische gemeenschap op lokaal en bovenlokaal niveau. V.O.E.M. probeert een helder en genuanceerd beeld te geven van moslims en immigranten in ons land. We gidsen als het ware niet-moslims en autochtonen door het Arabische en islamitische erfgoed en moslims en migranten doorheen het Vlaamse en Europese erfgoed. Dat doen we via activiteiten in het kader van de volksontwikkeling, zoals lezingen, debatten, tentoonstellingen, studiedagen, workshops,... Verder wordt elk jaar de Emancipatieprijs uitgereikt aan personen of organisaties die zich bijzonder hebben ingespannen om emancipatie te bevorderen. VOEM geeft workshops op aanvraag: debat of discussiegroep, lezingen, begeleide moskeebezoeken, Mediterraans koken, muntthee ceremonie, islamgesprekken, kennismaking met verschillende landen, kalligrafie, henna, de educatieve pakketten 'Hanne & Hassan' en 'De Droom van de Sultan', maar ook hiphop, circus en bokstechnieken. Tot ons permanent aanbod behoren tevens thematische lopende projecten, al dan niet in samenwerking met andere organisaties: tentoonstellingen e.d.
www.voem-vzw.be

Steven Vromman (Low Impact Man) is een eenmanszaak met als doelstelling duidelijk maken dat het mogelijk is om goed te leven binnen de grenzen van 1 planeet. Het aanbod bestaat uit lezingen, een show, Low Impact projecten en technieken, boeken en artikels.

Kleur Bekennen ondersteunt en stimuleert scholen bij de sensibilisering van jongeren van 10 tot 18 jaar in relatie tot wereldburgerschap. In elke provincie bieden onze educatieve medewerkers advies, begeleiding en vormingen op maat van je team en school. 

Kleur Bekennen
Bailando vzw
Bailando is een organisatie die verschillende culturen en kunstrichtingen wil samen brengen. Wij geven vooral cursussen Cubaanse salsa, maar ook bachata, merengue, kizomba, zouk,tango, bachatango. Wij hebben een uitwisseling met het Ministerio de Cultura van Cuba.
Bailando
MOS staat voor Milieuzorg Op School. Het is een milieuzorgproject van de kleuter- tot de hogeschool. MOS helpt de school om op een pedagogisch verantwoorde manier een eigen milieu- zorgsysteem uit te bouwen. MOS biedt hiervoor de nodige praktische en educatieve ondersteuning. Een MOS-begeleider is er bij wanneer u beslist om te starten met het project en volgt systematisch het proces op.