Onze Inspiratiedag 2019 is bijna volledig volzet!

Hét feest voor wereldburgers

De inschrijvingen voor Inspiratiedag 2019 zijn geopend. 

Hoe brengen we de wereld op een toegankelijke en kritische manier tot in de klas? En hoe kan je op een kwalitatieve manier aan de slag gaan rond wereldburgerschapseducatie?

Op donderdag 02 mei 2019 helpt Kleur Bekennen leerkrachten (in spé), directies, schoolteams en medewerkers van educatieve organisaties graag verder tijdens een nieuwe inspiratiedag, ditmaal in het Provinciehuis te Leuven. En dit alles volledig gratis. 

Een dag vol goede praktijken, vernieuwende visies en ongezouten meningen. 
Een dag waarbij motivatie, verbazing, gelach en een kritische blik centraal staan. 

Ontdek hieronder het volledig programma en schrijf je via de link hieronder gratis in.

We raden jou aan om zo snel mogelijk in te schrijven. De plaatsen voor de verschillende interactieve activiteiten en goede praktijkvoorbeelden zijn beperkt en kunnen snel volzet zijn. 


 

Programma Inspiratiedag 2019

9u - 9u30
ONTHAAL
Onthaal en ontdekking van het Inspiratie-documentatiecentrum

------------------------

9u30 - 10u30
KEYNOTE: ELS CONSUEGRA

Els Consuegra, onderwijsexperte aan de VUB, houdt een vurig pleidooi om op een betekenisvolle manier met diversiteit in het onderwijs om te gaan. In haar onderzoek richt ze zich specifiek op gender en onderwijsongelijkheid. Dat onderzoek wil zij direct linken aan de praktijk. Met haar lezing wil ze een boost geven aan een geloofwaardige en professionele wereldburgerschapseducatie.

------------------------
PAUZE
------------------------

10u45 - 12u15
INTERACTIE
Keuze uit verschillende interactieve workshops

 • Reeds Volzet - Klimaat in de klas - Pieter Boussemaere

  Lijkt de klimaatverandering een ver-van-je-bed show? Of weet je niet goed wat je zelf kunt ondernemen en hoe je als leerkracht een verschil maakt? Pieter Boussemaere, docent geschiedenis en klimaat aan de Vives Hogeschool in Brugge, vertelt je hoe je de klimaatkwestie ter sprake kan brengen in de klas.

  Doelgroep: Basisonderwijs + Secundair onderwijs
   

 • Reeds Volzet - Moeilijke thema's in de klas en op school - Thomas Peeters (Orbit)

  Hoe gaan we om met diverse culturen in de klas? In deze workshop laat Thomas Peeters van ORBIT vzw vanuit een duidelijk kader de leerkrachten in gesprek gaan over complexe interculturele uitdagingen in de klas. Uitwisseling en leren van elkaar gaan hier dan hand in hand. ORBIT vzw is thuis in de wereld van diversiteit & migratie en wil met hoopgevende acties en campagnes bijdragen tot een menswaardig beleid rond diversiteit en migratie.

  Doelgroep: Lager onderwijs

 • Reeds Volzet - Aan de slag met educatief materiaal - Kleur Bekennen

  Maak kennis met een selectie educatieve materialen uit de collectie van de documentatiecentra van Kleur Bekennen en KlasCement voor Wereldburgers. Verschillende thema’s, doelgroepen en methodieken komen aan bod. We wisselen uit over hoe je het materiaal kan toepassen in de praktijk en helpen jou om goede materialen te zoeken. Kom naar deze workshop met een specifieke vraag of laat je verrassen.

  Doelgroep: Basisonderwijs + Secundair onderwijs
   

 • Leerlingenparticipatie - Vlaamse Scholierenkoepel

  Waar zijn de jongeren mee bezig, waar liggen zij wakker van? En hoe kunnen ze er iets mee doen op school? Wat kunnen we doen zodat er een klimaat is waarin jongeren de ruimte krijgen om ermee aan de slag te gaan? Deelnemers en VSK gaan in gesprek over de knelpunten en mogelijkheden. 

  Doelgroep: Secundair onderwijs
   

 • Reeds volzet - Creatief denken en constructieve dialoog - Ria de Sadeleer

  Creatief denken is een belangrijke vaardigheid, die je al op jonge leeftijd kan trainen. Een eenvoudige methodiek waarmee je creatief denken structuur en inhoud geeft, vinden we in de denkende hoeden van De Bono. In deze sessie oefenen we de methodiek op lerarenniveau en maken we meteen de vertaling naar didactische toepassingen voor 6- tot 14-jarigen.

  Doelgroep: Lager onderwijs + eerste graad secundair onderwijs
   

 • Doelgerichte schooltrajecten - Kruit, innovatielab 'Trajectmatig werken'

  Kruit, het kenniscentrum voor wereldburgerschapseducatie, ontwikkelde recent een inspiratiegids over de verankering van wereldburgerschapseducatie via een Whole School Approach. Gedurende drie workshops deelden tijdens het voorjaar van 2018 diverse onderwijsverstrekkers en educatieve aanbieders hun kennis en expertise omtrent dit thema als input voor deze gids. In deze workshop zullen we dieper in gaan op de inhoud ervan en toetsen we deze graag af bij ervaringsdeskundigen uit de schoolpraktijk.

  Doelgroep: Basisonderwijs + Secundair onderwijs

---------------------
GRATIS BROODJESLUNCH
------------------------ 

13u30 - 15u00
INSPIRATIE
Keuze uit verschillende good practices (2 keuzes)

 • Leerlingenparticipatie in het lager onderwijs - Windekind, vrije lagere oefenschool, Vorselaar

  Deze basisschool in de Antwerpse Kempen wil graag getuigen over haar participatieve werking rond wereldburgerschapseducatie. Inspirerend is het verhaal rond hun experimenten met de wereldburgerraad en de geëngageerde kinderen in het leerlingenparlement. Hun focus ligt op mondigheid en “je stem laten horen”. Ze willen de leerlingen stimuleren tot dialoog, hen helpen om een mening te vormen en om die mening ook kenbaar te maken.
   

 • Reeds Volzet - Leerlingenparticipatie in het secundair onderwijs - Humaniora Kindsheid Jesu, ASO, Hasselt

  De leerlingen uit Humaniora Kindsheid Jesu noemen zichzelf reeds echte wereldburgers met een ruime visie. Zij blijven niet leven onder de kerktoren en willen grote maatschappelijke en complexe uitdagingen op de schoolagenda plaatsen. Een boeiend verhaal van een zoektocht rond leerlingenparticipatie met vallen en opstaan. Ze willen er graag met de deelnemers over reflecteren, meer zelfs, ze willen hun werking in vraag stellen, want niets is perfect.

 • Superdiversiteit - Stedelijk Lyceum Waterbaan, ASO-TSO-BSO, Deurne
  Jongeren willen zich thuis voelen in de samenleving, ook in een superdiverse grootstad als Antwerpen. Daarvoor moeten ze leren omgaan met diverse waardenkaders. Dit zorgt ervoor dat ze in interactie met anderen mee vorm geven aan die complexe samenleving. In hun getuigenis wordt duidelijk hoe ze aan de hiervoor nodige sociale en communicatieve vaardigheden werken.
   
 • SDG's als kader in het secundair onderwijs - Busleyden Atheneum, ASO-KSO, Mechelen

  Geen losse flodders rond wereldburgerschap op deze school sinds zij ervoor gekozen hebben de duurzame ontwikkelingsdoelen, of SDG’s, in te zetten als richtingwijzer voor vakoverschrijdende activiteiten. Meteen duiden ze hoe zij deel uitmaken van wereldwijd web van UNESCO-scholen en hoe dit helpt een leerlijn wereldburgerschapseducatie van één tot zes, en een aangepaste schoolcultuur daarrond, te realiseren.
   

 • SDG's als kader in het basisonderwijs - Europaschool, GO! Basisschool, Genk

  De directeur van deze basisschool is momenteel genomineerd als lokale held van ‘duurzame steden’. Hier staat wereldburgerschap dus duidelijk in het teken van de SDG’s. Hun werkgroep bestaat uit leerkrachten lager en kleuteronderwijs en er wordt nauw samengewerkt met de werkgroep rond het leerlingenparlement. Hun leerlingenpopulatie is heel divers samengesteld, daarom koppelen zij hun wereldburgerschapsactiviteiten aan aandacht voor welbevinden op school.
   

 • Klein Begonnen - Sint Lutgardis, TSO-BSO, Mol

  Deze eerste secundaire jongerenrechtenschool met een TSO en BSO aanbod voor de eerste graad, is een mooi voorbeeld van hoe een school voorzichtig, maar sterk gefocust en gemotiveerd, sinds een vijftal jaren stappen zet om hun werking rond wereldburgerschapseducatie fundamenteel te verankeren. Niet alleen bij de leerlingen via de leerlingenraad, ook bij de collega’s via hun MoVo-team, willen ze meer openheid van geest teweeg brengen.

------------------------

PAUZE
------------------------ 

15u15 - 16u00
BERT GABRIËLS
Een humoristische en kritische afsluiter

Bert Gabriëls brengt een humoristische, maar tevens kritische kijk op verschillende thema's van wereldburgerschapseducatie, zoals migratie en duurzame ontwikkeling. Deze voorstelling is geen pure comedy show, maar laat belangrijke thema's op een luchtige en licht verteerbare manier aan bod komen. Bert studeerde rechten en antropologie en was actief bij verschillende NGO's. Vanuit zijn achtergrond gaat hij op zoek naar antwoorden op vragen waar veel mensen en leerkrachten vandaag mee zitten.