Initiatie Filosoferen met kinderen

Beschrijving :  
Kán je je huidskleur afwassen? Is het soms goed om de aarde stuk te maken? Wie is de baas van het heelal? Maak van je leerlingen veerkrachtige en kritische wereldburgers door met hen te filosoferen. Zo bereid je kinderen voor om hun verantwoordelijkheid op te nemen en na te denken over de grote wereldproblemen die zij later op een liefst zo duurzame manier zullen kunnen oplossen. We leren je de eerste kneepjes van het vak, met een basisschema dat helpt om inspirerende vragen te stellen. Door samen te oefenen word je een

Coaching op maat

Beschrijving :  
Je hebt zelf ideeën om je klas of school bewuster te maken rond de toekomst van onze aarde? Je wil actief stappen zetten naar een duurzame school waarin mensen zorg dragen voor onze planeet en voor elkaar? Je hebt ideeën maar nog geen plan? Je hebt een plan maar nog geen ideeën? Djapo begeleidt je van pril idee tot uiteindelijke uitvoering. Contacteer info@djapo.be voor meer informatie. Duur en prijs te bepalen.

Coaching Water

Beschrijving :  
‘Water is nooit op, want het komt uit de kraan.’ Voor onze kinderen is dat zo klaar als pompwater. Nochtans is dat niet voor iedereen op onze blauwe planeet zo. Zuiver drinkwater dreigt voor nog meer mensen een luxegoed te worden. Wil je de kinderen van je klas, of de hele school, bewust leren omgaan met water? We begeleiden je graag met de opmaak van je plan van aanpak. Extra: Voor leerkrachten tot en met de eerste graad lager onderwijs biedt Djapo ook een nascholing aan rond dit thema. Duur en prijs te bepalen.

Word klimaatschool

Beschrijving :  
Djapo werkt samen met lokale overheden en andere organisaties rond EDO. Zo kunnen basisscholen uit het arrondissement Turnhout of uit Heist-op-den-Berg en Nijlen zich kandidaat stellen om Klimaatschool te worden, een project van Djapo, IOK, MOS en Thomas More. Wat? een intensief begeleidingstraject op maat, met een educatief (educatie duurzame ontwikkeling) én technisch luik (rationeel omgaan met energie) max. 8 scholen per schooljaar Voor wie? Scholen en leerkrachten die duurzame acties een structurele plaats willen

Coaching systeemdenken

Beschrijving :  
Een Afrikaans gezegde zegt: als er vrede is in het individu, dan is er vrede in de familie. Inderdaad, we spelen allemaal een rol in een veranderende en maakbare wereld. Maar hoe help je kinderen om te ontdekken dat ze een stuk zijn van een groter geheel, en dat hun gedrag mee het verschil maakt? In elk geval door zeer ervaringsgericht te werken rond dit complexe thema. Djapo helpt je daar graag bij. We scherpen jouw vaardigheden aan om, vertrekkende van thema’s die jij aanbrengt, methodieken toe te passen die systeemdenken

Coaching schoolteams

Beschrijving :  
Hoe creëren we ‘onze duurzame school’? Dat is de vraag die we met jullie schoolteam beantwoorden in dit vormingstraject voor scholen op zoek naar een stevige omkadering voor vakoverschrijdend werken rond duurzaamheid, mondiale vorming en wereldburgerschap, campagnes/acties in en rond de school, pedagogische studiedagen, mondiale werkgroepvergadering, vakgroepvergadering, leerlingenraad ... Via een intakegesprek, vertrekken we vanuit de bestaande schoolsituatie om een vorming op maat aan te bieden aan een team
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

tweedelijns PROTOS

Beschrijving :  
Met een groepje leerkrachten gaat PROTOS op weg om na te gaan hoe "water" in een Noord-Zuid-traject kan ingebracht worden. Welke activiteiten zijn mogelijk? PROTOS kan het team ook adviseren welke organisaties / individuen /... kunnen aangesproken worden om het traject een meerwaarde te geven.
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

KRAS (Scholierenparlement)

KRAS scholierenparlement is een debatproject voor jongeren rond mondiale thema's
Beschrijving :  
KRAS is een scherp en snedig discussie- en rollenspel voor 16+. Het biedt jongeren de kans om hun onversneden mening en krasse uitspraken op de wereld los te laten. KRAS is de opvolger van het Scholierenparlement. We combineren de sterkte van het Scholierenparlement met een flexibele werkwijze. KRAS rust dus nog steeds op dezelfde pijlers als zijn voorganger. Inleving en discussie staan centraal in KRAS. Jongeren krijgen best zicht op de vaak heikele, mondiale problemen vanuit het standpunt van mensen die er iets over te zeggen
Type :  
ASO
TSO
KSO

Zoete Groeten - coaching op maat!

Beschrijving :  
Jouw school omtoveren tot een school vol wereldburgers? Daar ondersteunt Miel Maya Honing je graag bij! We bieden pedagogische begeleiding van een schoolteam aan bij het organiseren van een structureel project rond mondiale vorming (wereldburgertraject). De bedoeling is de leerkrachten te coachen zodat zij van hun school een echte Fair Trade school kunnen maken en van hun leerlingen echte ‘wereldburgers’. Hoe de coaching precies in zijn werk gaat, wordt in onderling overleg bepaald. Het gaat om een samenwerking tussen
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO