Word kinderrechtenschool

Beschrijving :  
De Partners voor Kinderrechtenscholen zetten zich in om kinderen bewust te maken van hun rechten en die van leeftijdgenoten wereldwijd. Je leest er meer over op www.kinderrechtenschool.be . Djapo coacht en inspireert om kinderrechten aan bod te laten komen in de dagelijkse werking van de school. Duur en prijs te bepalen.

Kinderrechtenschool

Kinderrechtenschool
Beschrijving :  
Elke school die kinderrechten een centrale plaats wil geven, kan een kinderrechtenschool worden. Hoe doe je dat? Je schrijft je in en begint aan een traject van twee jaar om een kinderrechtenklimaat in je school te creëren. De school staat er uiteraard niet alleen voor en krijgt ondersteuning van KIYO, DJAPO, VORMEN of PLAN BELGIË, stuk voor stuk organisaties met elk een expertise op vlak van kinderrechteneducatie. Waarom zou een school dit willen doen? Omdat scholen bij uitstek een plaats zijn om kinderrechten uit te dragen.
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO

Laat jouw (middelbare) school kinderrechten ademen!

Beschrijving :  

Wil je mensenrechten echt doen leven bij jou op school? De VOET waarmaken? Daar ondersteunen wij jullie graag bij! Jouw school is immers een onmisbare schakel bij het uitbouwen van een mensenrechtencultuur, waarin jongeren en volwassenen vreedzaam, respectvol en solidair samenleven.

Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Laat jouw (basis)school kinderrechten ademen!

Beschrijving :  

Wil je kinderrechten echt doen leven bij jou op school? Daar ondersteunen wij jullie schoolteam graag bij! Jouw school is immers een onmisbare schakel bij het uitbouwen van een kinderrechtencultuur, waarin kinderen en volwassenen vreedzaam, respectvol en solidair samenleven.

Mensenrechten

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die voor alle mensen gelden, overal en altijd. Ze staan beschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Deze bestaat uit 2 verdragen. Het eerste Verdrag waarborgt burgerlijke en politieke rechten, bijvoorbeeld:

mensenrechten uitgelegd in animatie

Laat jouw school kinderrechten ademen!

Beschrijving :  

Wil je kinderrechten echt doen leven bij jou op school? Daar ondersteunen wij jullie schoolteam graag bij! Jouw school is immers een onmisbare schakel bij het uitbouwen van een kinderrechtencultuur, waarin kinderen en volwassenen vreedzaam, respectvol en solidair samenleven.