MUZIEK en VREDE, EEN WERELDTAAL

taal oefenen- woorden leren uitspreken- cultuur-kunst-muziek-mensenrechten
NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Hilde Frateur zingt in verschillende talen en toch begrijpt iedereen waar het om gaat! Een oefening om talen te spreken, te zingen, enkele nieuwe woorden te leren? In de taal van muziek weet men of iemand droevig is of blij. Elke cultuur heeft ook zijn kenmerk, zijn typische lied. Hilde brengt enkele liederen mee en iedereen kan ze meezingen! Hilde Frateur weet iedereen mee te krijgen. Zij heeft 15 jaar ervaring en trekt de wereld rond met haar muziek. Verschillende muzikale Uitwisselingen met andere volkeren bezorgden haar een
See video
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

HEET OP DE PLANEET

klimaatopwarming-duurzaamheid-muziek-heet op de planeet-millenniumdoelen-
NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Hilde Frateur weet haar engagement al zingend en vertellend over te bengen waardoor zij iedereen meekrijgt om te zingen. Leuke liederen , vooral Nederlandstalig maar bvb "Heet op de Planeet" wordt nu al in 17 talen gezongen! Telkens op niveau van leeftijd, worden meteen op het gehoor meegezongen. Er kan ook vooraan meegezongen worden, dan helpt Hilde het ritme slaan voor haar orkestje, dan laat zij kinderen door haar micro zingen, vraagt een zinnetje zelf in te vullen of uit te beelden wat zij zingen...
See video
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO
Organisatie :  
In samenwerking met :  
onderwijsondersteunde organisaties
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Wereldwaterdag, Dag van de Aarde, Kinderrechtendag,  … Elke dag is bijzonder, maar er zijn dagen in het jaar die extra aandacht verdienen. Wil je in je klas aan de slag met een internationale werelddag? Duik dan in ‘De Kast van Siwa’, een nieuw project voor leerkrachten kleuter- en lager onderwijs.

Organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
De bedoeling is om aan leerkrachten een genuanceerd beeld over dit conflict te geven. Zowel de geschiedenis als de actuele situatie komen aan bod. We bekijken ook hoe deze complexe thematiek aan bod kan komen in de klas. Methodieken: film, powerpoint, vragenlijst,.. Contacteer één van onze medewerkers voor deze interessante nascholing op maat van de klas of school!
See video

Kinderrechtenschool

Kinderrechtenschool
NGO of educatieve organisatie :  
Beschrijving :  
Elke school die kinderrechten een centrale plaats wil geven, kan een kinderrechtenschool worden. Hoe doe je dat? Je schrijft je in en begint aan een traject van twee jaar om een kinderrechtenklimaat in je school te creëren. De school staat er uiteraard niet alleen voor en krijgt ondersteuning van KIYO, DJAPO, VORMEN of PLAN BELGIË, stuk voor stuk organisaties met elk een expertise op vlak van kinderrechteneducatie. Waarom zou een school dit willen doen? Omdat scholen bij uitstek een plaats zijn om kinderrechten uit te dragen.
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO

Handicap en rechten over de grenzen heen

Liesbeth, Patricia, directeur Lieven en twee leerlingen tijdens workshop
NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Patricia en Liesbeth zijn twee vrouwen met een verstandelijke beperking. In het kader van een uitwisselingsproject van Handicap International zijn ze in 2009 voor twee weken naar China gegaan om een andere organisatie voor personen met een verstandelijke beperking te ontmoeten. Daar hadden ze het over emancipatie van personen met een verstandelijke beperking en de manieren waarop ze hun mening willen uiten. Tijdens deze workshop willen Patricia en Liesbeth (en een begeleider) stilstaan bij wat een handicap of beperking nu
Lager onderwijs :  
3rd graad
Type :  
ASO
TSO

Op de vlucht… naar België. Ontdek de wereld van asielzoekers

Op de vlucht… naar België. Ontdek de wereld van asielzoekers
NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Asielzoeker? Migrant? Vluchteling? Kennen jouw leerlingen het verschil tussen deze begrippen? Rode Kruis-Vlaanderen wil jongeren een duidelijk beeld geven van wie asielzoekers zijn en hoe zij leven in een opvangcentrum. Daarom bieden wij een interactieve workshop aan voor de tweede en derde graad van het middelbaar onderwijs. Een medewerker van een Rode Kruisopvangcentrum gidst de leerlingen door de materie. Zo krijgen ze een klare kijk op de realiteit van vluchtelingen, de asielprocedure en mogen ze een blik werpen
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO

Kinderrechtenwandeling in de oude stad

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Wij wandelen langs verschillende monumenten in de oude stad: Elisabeth-ziekenhuis, Maagdenhuis, Vredescentrum, Kathedraal, Vlaaikensgang, Stadhuis, Standbeeld De Buildrager, Het Steen en Lange Wapper, het Noorderterras. Telkens wordt er verteld over de bestemming van het gebouw vroeger en nu. We vergelijken de toestand van de kinderen vroeger hier ter plekke met nu én met de kinderen in het zuiden.
Lager onderwijs :  
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
KSO

School op wielen - secundair onderwijs

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Presentatie over het leven van straatkinderen en het project van Mobile School. Aan de hand van concrete verhalen, foto en filmpjes worden de aspecten van het straatleven uitgelegd. Thema's zoals druggebruik, leven in een bende, geweld op straat, maar ook de creatieve overlevingstechnieken en de vriendschap op straat worden getoond.
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

‘Literatuur met een tintje’ koken diverse keukens

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Ik organiseer kook- en schrijfworkshops voor kinderen, jongeren en volwassen. Via koken van een Jordaans of Marokkaans gerecht en/of het schrijven van elfjes of haiku’s wordt er een ontmoeting verwezenlijkt tussen de leerlingen en de ‘andere’. Eenmaal deze brug gerealiseerd wordt, kunnen allerlei (taboe) onderwerpen zoals islam, uithuwelijken, discriminatie, positie van vrouwen in de Arabische wereld, opvoeding in Marokkaanse gezinnen versus  de Vlaamse,….. in alle openheid besproken worden.

Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO