Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Wil je aan de slag met de VOET? Wil je voelen wat de eindtermen betekenen? Draai dan mee in deze workshop. Vanuit een visie die gemeenschappelijk is aan de VOET en mensenrechteneducatie, reikt VORMEN je concrete lestips en methodieken aan om in je klas toe te passen. Je wordt ondergedompeld in de wondere wereld van de mensenrechten en draagt zo bij tot de realisatie van de eindtermen.

Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

In deze nascholing staat de praktijk centraal: hoe pak je mensenrechteneducatie aan in de klas? We laten je een reeks actieve werkvormen rond mensenrechten aan den lijve ondervinden. De werkvormen worden telkens besproken, jullie ervaringen en inzichten zijn natuurlijk meer dan welkom. Na de sessie krijgen jullie een bundeltje waarin alle gebruikte methodieken zijn opgenomen.

Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Hoe pak je mensenrechteneducatie op een praktische wijze aan in je les? Hoe raken de leerlingen doordrongen van een mensenrechtenhouding? Kan je op een originele manier aan mensenrechteneducatie doen zonder je vakgebonden leerinhouden uit het oog te verliezen? Naast enkele algemene ervaringsgerichte methodieken bieden wij tijdens deze nascholing concrete methodieken aan voor verschillende vakken. Behoren tot de mogelijkheden: Mensenrechteneducatie in NCZ en/of katholieke godsdienst, Human Rights in English Class, Education aux droits humains dans les cours de français, via
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

In deze workshop maak je actief kennis met de kinderrechten en leer je hoe je zelf met je leerlingen rond de kinderrechten kan werken. Je krijgt praktische tips en ideeën om kinderrechteneducatie te integreren in de gewone klaswerking en hoe je aan houdingen van leerlingen kan werken. Tekeningen en posters, spellen en spelen, kinderrechten in kindertaal, originele leesteksten, prentenboeken en leesboeken, liedjes en gedichten, schattendozen, draaischijven, dagboeken en muurkranten, interactieve websites en games,...

Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

In de lagere school wordt veel gewerkt met thema’s en projecten. Vanuit onze originele praktijkvisie op kinderrechteneducatie bieden we suggesties om gangbare of nieuwe thema’s en projecten te verrijken. We reiken ook nog andere methoden aan om kinderrechten te integreren in de gewone klas -en schoolpraktijk gedurende één schooljaar of over de jaren heen voor de hele basisschool.

Laat jouw (middelbare) school kinderrechten ademen!

Beschrijving :  

Wil je mensenrechten echt doen leven bij jou op school? De VOET waarmaken? Daar ondersteunen wij jullie graag bij! Jouw school is immers een onmisbare schakel bij het uitbouwen van een mensenrechtencultuur, waarin jongeren en volwassenen vreedzaam, respectvol en solidair samenleven.

Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Laat jouw (basis)school kinderrechten ademen!

Beschrijving :  

Wil je kinderrechten echt doen leven bij jou op school? Daar ondersteunen wij jullie schoolteam graag bij! Jouw school is immers een onmisbare schakel bij het uitbouwen van een kinderrechtencultuur, waarin kinderen en volwassenen vreedzaam, respectvol en solidair samenleven.

Ik ben mijn wereld: water

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Shakti biedt ruimte voor ieder individu om levensvreugde te ontdekken en aandachtig te genieten van wat ieder op zijn levenspad ontmoet. Dat is wat vervulling brengt. Shakti vertrekt hierbij vanuit ieders unieke vermogen tot creatieve kracht, energie en moed. Op deze manier kan iedereen deze levensenergie tot ontwikkeling brengen in verbondenheid met de wereld Iedereen leeft in dezelfde wereld. Toch ervaart iedereen deze wereld anders: leeftijd, opvoeding, geloof, cultuur, positieve en negatieve ervaringen kleuren de beleving. Ieders ervaring kan barrières opwerpen in gedrag,
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Ik ben mijn wereld: vuur

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Thema: Vuur:  Kalaripayat Algemene beschrijving van de methodiek: krijgskunstvaardigheden, assertiviteit en respect oefenen. In de kalari of tempel oefenen we de tien beenbewegingen, ademoefeningen, dierhoudingen, sprongen en kicks. Naast het oefenen van een dansante bewegingstaal geïnspireerd op dieren leren we ook vechten met wapens… In kalaripayat is er geen competitie maar een trainen van lichaam en geest.
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Vluchtelingenspel derde graad- in samenwerking met Foyer

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
In tegenstelling tot het Vluchtelingenspel voor de 1ste en 2de graad SO, willen we met dit spel de complexiteit aantonen waarmee vluchtelingen geconfronteerd worden. Jongeren én volwassenen gaan er soms maar al te vaak vanuit dat het allemaal profiteurs zijn die op het OCMW zitten. Maar de echte realiteit is een stuk genuanceerder. Vandaar het Vluchtelingenspel 3de graad om ons uit te dagen! In dit spel kruipt iedere leerling of student in de huid van een vluchteling. Tijdens acht ontmoetingen met andere spelers maak je
Type :  
ASO
TSO
KSO