Brussel Anders Bekeken: vluchtelingen in de Noordwijk

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Waarom vluchten mensen? Hoe komt men in België terecht en wie kan er asiel aanvragen? Hoe kun je als vluchteling erkend worden? Wat is de Conventie van Genève? Wat is het verschil tussen een open en een gesloten asielcentrum? Wat verstaan we onder gedwongen repatriëring? Welke rechten hebben vluchtelingen? Op al deze vragen trachten we een antwoord te vinden via een dynamisch traject.
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO

Dans & yoga: Straatkinderen, vluchtelingen en kinderrechten door Liesbet

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
We starten met een kringgesprek over straatkinderen (veraf) en vluchtelingen (dichtbij). Voor vele kinderen in ontwikkelingslanden is de straat hun thuis. Zij dienen noodgedwongen te slapen, te eten, te werken, te leven en overleven op straat. Daarna nemen we samen op een aktieve wijze d.m.v yogahoudingen, lichaamsverkenning, dans en spel alle kinderrechten door. Hierbij worden al onze zintuigen en ons hele lichaam geactiveerd. Ons wakkere lichaam nodigt ons uit tot dansen, in verbondenheid met de straatkinderen. We eindigen met
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad

Hou je van blauwe ogen?

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Hou je van blauwe ogen? is gebaseerd op het gelijknamig jeugdboek (uitgeverij De Vries - Brouwers).

Pieter en Rachid. Twee jongens van zestien. En hopeloos verliefd. Op elkaar. Voor Rachid is de situatie uitzichtloos. Thuis is het onderwerp onbespreekbaar. Rachids geaardheid is een schande voor de familie. Pieter stuurt aan op meer openheid. Ooit komen de twee culturen met elkaar in botsing. Het is een kwestie van tijd. Is hun liefde er tegen bestand?

Type :  
ASO
TSO
BSO

Jongeren in Rwanda

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Pascasie is afkomstig uit Rwanda en zal je honderduit uit over het dagelijks leven en dromen van jongeren in Rwanda, op school, thuis en in hun vrije tijd, vertellen.

Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Op bezoek in de wereldwinkel

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

De leerlingen maken op een laagdrempelige manier kennis met de wereldwinkel en eerlijke handel. Aan de hand van een spel, een zoekopdracht in de wereldwinkelrekken, beeldmateriaal en een presentatie proeven ze letterlijk en figuurlijk van eerlijke handel en van de werking van Oxfam-Wereldwinkels.

See video
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Getuigenis van een vluchteling uit Tsjetsjenië

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Waarom vluchten mensen? Wat laten ze achter? Waar willen ze naartoe? Marita of Radmila vertellen over hun land, over waarom ze moesten vluchten en hoe ze gevlucht zijn. Zij getuigen over hun verbazing bij aankomst en hun integratie in België.
Lager onderwijs :  
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO

Newroz, Koerdisch nieuwjaar

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Aan de hand van een videodocumentaire over Newroz, het Koerdisch nieuwjaar, dat is uitgegroeid tot een nationaal feest van verzet tegen de onderdrukking en bezetting, voor vriendschap, vrijheid en vrede tussen de volkeren, dat wordt gevierd op 21 maart, zullen we meer specifiek ingaan op de situatie van de mensenrechten en de volkerenrechten in Turkije, een land dat nochtans toetredingskandidaat is voor de Europese Unie.

Type :  
ASO
TSO
BSO

Aids in Afrika

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Aids neemt in Afrika nog steeds toe. In bepaalde streken zijn de gevolgen op sociaal en economisch vlak niet te overzien. Toch wordt er bij ons weinig over bericht. Hoe komt het dat aids in Afrika zo'n spoor van vernieling trekt? Leona gaat in op taboes, religie, familie, polygamie, cultuur, armoede, oorlog, migratie in Afrika zelf en het stilzwijgen van de Westerse wereld over het probleem.

Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Kinderrechten

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
De leerlingen leren tZitemzo kennen, de inhoud van het kinderrechtenverdrag en de kinderrechten in het algemeen kennen.
Lager onderwijs :  
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
BuSO

Wie voelt het aan zijn water?

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Tijdens het verteltheater gelden alle wetmatigheden van het theater: een uitzuiveren -bijstellen- van de eigen gedachtegang, mensbeeld en wereldbeeld. Uiteraard is de aanpak aangepast aan de leeftijd van het publiek. (zelfde programma bestaat in 2 versies, gezien verscheidenheid in doelgroepen)
Lager onderwijs :  
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO