Pitten!

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Tijdens het verteltheater gelden alle wetmatigheden van het theater: een uitzuiveren -bijstellen- van eigen gedachtegang, mensbeeld en wereldbeeld.
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO

Duivenvoer

kansarmoede - maatschappelijke kwetsbaarheid
NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Dit verhaal gaat over Robby, maar het gaat ook over Wannes én over zijn bompa. Maar eigenlijk gaat het over duiven… Wannes haalt het voer voor de duiven van zijn bompa. Daar leert hij Robby kennen, een jongen uit de buurt. Met Robby leert Wannes een andere wereld kennen. Een wereld van eindjes aan elkaar knopen. Een wereld van verborgen tranen en ingehouden onmacht. Met Duivenvoer brengt Wannes een mooi stukje verteltheater. Een verhaal dat je niet kan wegzappen. Een verhaal om te voelen. Een manier om armoede en uitsluiting ter sprake te brengen bij kinderen en hun ouders.
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad

De Boom in

maatschappelijke kwetsbaarheid
NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Tijdens het verteltheater gelden alle wetmatigheden van het theater: een uitzuiveren -bijstellen - van de eigen gedachtengang, mensbeeld en wereldbeeld.
Lager onderwijs :  
2e graad
3rd graad

Pachamama

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad

Straatkinderen in Brazilië

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Aan de hand van veel beeldmateriaal (foto’s en dvd-fragmenten) schets de spreker op interactieve wijze een realistisch beeld van hoe straatkinderen overleven op straat in Brazilië. Er wordt eerst stilgestaan bij het land zelf en zijn cultuur om nadien dieper in te gaan op het fenomeen ‘straatkinderen’.

Gezien de spreker vele jaren werkte met straatkinderen hebben de kinderen een naam en elk een persoonlijk verhaal.

Lager onderwijs :  
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO

MENSENRECHTEN…Music & World

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Hilde Frateur brengt haar ervaringen in haar lied "Amnesty International". Al wat errond hangt en muziek in vele talen die het belang van mensenrechten aantonen.Enkele zangstonden in Leuven-Centraal werden de aanzet om leerlingen te betrekken bij de problematiek van de schendingen van mensenrechten en de mensenrechten in het algemeen.In de filmpjes via hun website of YouTube proef je van vele optredens en workshops door Hilde Frateur en vele van de muzikanten die samenwerken met MMM sinds 1998.Als Hilde Frateur vertelt over
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
DBSO
BuSO

Buren met klanken en culturen

talen, zingen, ontdekken, afrika, haiti, wereldmuziek, mensenrechten, vrede, afv
NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Hilde Frateur weet met haar enthosiasme en muzikale ervaring iedereen te laten meezingen en wakker te maken voor actualiteit. Meespelen of dansen, zingen van liederen die Hilde zelf schreef na haar muzikale uitwisseling in de Sinaai, op de Filipijnen, Zuid-Afrika.. Zingen in verschillende talen maakt het extra boeiend! De leerlingen luisteren naar het voorzingen van een lied. Elke workshop is uniek en op maat gemaakt, een leuke liedbundel wordt vooraf bezorgd! In de filmpjes op YouTube proef je van optredens en workshops
See video
Lager onderwijs :  
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
DBSO
BuSO

Vertelvoorstelling: de club van de lelijke kinderen

De Club van de lelijke kinderen
NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
  • Dit is een vertelvoorstelling, gebaseerd op het boek van Koos Meindert. In dit verhaal wordt verteld hoe de “Generaal” die nu het land bestuurt, beslist dat alle “Lelijke kinderen” die het straatbeeld ontsieren, zullen ondergebracht worden in een aangepaste locatie. Dit, in zijn ijver om het land te reorganiseren, worden Paul en andere kinderen op schaal opgehaald voor een reisje. Ze verdwijnen of kunnen we zeggen: opgepakt? Waarom? En wat is de reactie?
Lager onderwijs :  
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Mensenrechten

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die voor alle mensen gelden, overal en altijd. Ze staan beschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Deze bestaat uit 2 verdragen. Het eerste Verdrag waarborgt burgerlijke en politieke rechten, bijvoorbeeld:

mensenrechten uitgelegd in animatie

Laat jouw school kinderrechten ademen!

Beschrijving :  

Wil je kinderrechten echt doen leven bij jou op school? Daar ondersteunen wij jullie schoolteam graag bij! Jouw school is immers een onmisbare schakel bij het uitbouwen van een kinderrechtencultuur, waarin kinderen en volwassenen vreedzaam, respectvol en solidair samenleven.