Migratie

Wat is Migratie?

Onder migratie verstaan we alles wat te maken heeft met het verhuizen van mensen. Mensen hebben verschillende redenen om te verhuizen, bijvoorbeeld politiek, economisch of ecologisch. Verhuizen kan binnen het eigen land of naar het buitenland.

Europese vluchtelingencrisis