Sociale rechtvaardigheid

Wat is sociale rechtvaardigheid?

In een sociaal rechtvaardige samenleving heeft elke mens, ongeacht zijn identiteit, recht op en toegang tot de basisbehoeften. Bijvoorbeeld vrijheid, veiligheid, onderwijs en voedselzekerheid. Zo is welzijn voor iedereen gewaarborgd.

Wat is sociale bescherming?