Kleur Bekennen evolueert

Vanaf september 2019 wijzigt de structuur van het programma ingrijpend. Hierdoor zullen de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) elk een eigen beleid voeren wat betreft wereldburgerschapseducatie in het onderwijs. Op deze website zal je een overzicht terugvinden van het relevante aanbod van iedere provincie en de VGC.

 

Uitgedaagd door de Antwerpse superdiverse context

Leerlingen van het Stedelijk Lyceum Waterbaan in Deurne werken samen met Antwerpse OKAN-leerlingen projecten uit, ze bezoeken scholen in China, ze gaan als vrijwilligers naar Kroatië en ze nemen deel aan de klimaatmarsen. “We proberen samen met de leerlingen zoveel mogelijk activiteiten rond wereldburgerschap te organiseren.

OPINIE: Voorbij de eindtermen

Voorbij de eindtermen. Nood aan secundaire scholen van de 21ste eeuw 

 

Een wereldburger is een mondige burger

“Het is ons doel om interactief met wereldburgerschap aan de slag te gaan”, dat zegt directeur Els van Winckel van vrije lagere oefenschool Windekind in Vorselaar.  Hun wbe-werking is gelinkt aan een schoolvisie die leerlingen de nodige ruimte en ondersteuning wil geven om zich te ontwikkelen tot kritische, zelfbewuste en begripsvolle jongeren. Dit schooljaar legt de school met haar ‘Babbelboxproject’ de focus op mondigheid.

Nieuwe Inspiratiegids: Doelgerichte schooltrajecten rond wereldburgerschapseducatie

Tijdens het voorbije schooljaar deelden diverse onderwijsverstrekkers en educatieve aanbieders hun kennis en expertise in het innovatielab 'Trajectmatig werken'. Alle conclusies en consensuselementen werden gebundeld in een gloednieuwe inspiratiegids, die zowel digitaal als in printversie beschikbaar is. 

Onze projectoproep is er opnieuw!

 

 

Veel leerkrachten kijken er naar uit om in de klas met wereldburgerschapseducatie aan de slag te gaan. Helaas ontbreken vaak tijd en/of middelen om er voluit voor te gaan. Kleur Bekennen heeft gelukkig de oplossing en lanceert elk voorjaar een projectoproep voor wereldburgerschap!
 

Gentse wereldburgers met een plan

Leerlingen verzamelen fondsen, aan de hand van een sponsorloop en een solidariteitsweek, voor twee goede doelen (Bijzondere Jeugdvakanties Vlaanderen en een schoolproject in Pakistan van de Zusters van Liefde). Het initiatief kwam tot stand onder impuls van de Pastorale Werkgroep en van de leerkrachten Lichamelijke Opvoeding. “De leerlingen weten heel goed met welk doel ze hier lopen”, zeggen begeleidende leerkrachten Katrien Impens en Liesbet Schamp.

Initiatie Filosoferen met kinderen

Beschrijving :  
Kán je je huidskleur afwassen? Is het soms goed om de aarde stuk te maken? Wie is de baas van het heelal? Maak van je leerlingen veerkrachtige en kritische wereldburgers door met hen te filosoferen. Zo bereid je kinderen voor om hun verantwoordelijkheid op te nemen en na te denken over de grote wereldproblemen die zij later op een liefst zo duurzame manier zullen kunnen oplossen. We leren je de eerste kneepjes van het vak, met een basisschema dat helpt om inspirerende vragen te stellen. Door samen te oefenen word je een