• Deze activiteit is maar tijdelijk beschikbaar: van 01/05/2017 tot 30/06/2018
    Opgelet: Kleur Bekennen heeft deze activiteit mogelijk niet gezien. We zijn wellicht dus niet op de hoogte van de exacte inhoud en het verloop van deze activiteit.
  • Deze activiteit is maar tijdelijk beschikbaar: van 01/05/2017 tot 30/06/2019
    Opgelet: Kleur Bekennen heeft deze activiteit mogelijk niet gezien. We zijn wellicht dus niet op de hoogte van de exacte inhoud en het verloop van deze activiteit.
Wereldburgers maken school
In samenwerking met :  
Team Mondiale Solidariteit / Provincie Oost-Vlaanderen
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Een inspiratiedag voor leerkrachten die willen kennis maken met nieuwe en boeiende lesmaterialen rond wereldburgerschap.
We bieden een simultaan programma voor basisonderwijs en secundair onderwijs.

Voor leerkrachten basisonderwijs:

  • Aan de slag met diversiteit (Brigitte Puissant)
  • Terra Nova: dialoogspel (Lisa Hu)
  • Vertelkiosk (Foyer vzw)
  • Wonen en leven in Congo (Studio Globo)
  • Eerlijke handel in de klas (Djapo vzw)

Voor leerkrachten secundair onderwijs:

Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad

Look alike

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Look alike is een ontmoetingsmoment tussen leerlingen uit het OKAN onderwijs en leerlingen uit de eerste en tweede graad van het reguliere secundaire onderwijs. We gaan op zoek naar gelijkenissen en raakpunten tussen de leerlingen om op die manier bruggen te slaan tussen jongeren uit verschillende landen en met diverse etnisch-culturele achtergronden. Hoewel de jongeren vaak een uiteenlopende achtergrond hebben, zijn er ook heel wat gelijkenissen. Door die gelijkenissen in de verf te zetten, leren ze elkaar
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO

Play again

play again,geweld, theater,
NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Geweld is een sterke emotie en wordt daardoor veel in theater (en in kunst) gebruikt: drama wordt voortgestuwd door conflicten, films lopen over van geweld. In dit toneelstuk en in deze workshop is geweld niet enkel de stuwende kracht, maar het hoofdthema. We willen de jongeren daarover aan het discussiëren krijgen. Wat als je je leven kon overdoen? Stef zit in de gevangenis wegens zinloos geweld, maar hij kan vervroegd vrijkomen. De overheid experimenteert namelijk met een nieuwe manier om misdadigers over
See video
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO
Deze activiteit is maar tijdelijk beschikbaar :  
Ja
Beschikbaar :  
maa, 01/05/2017 - zat, 30/06/2018

Lachland

anderstaligen,nieuwe Belgen,Nederlands,taal,theater,toneel,lachland
NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Stuk wordt enkel gespeeld voor OKAN klassen. We brengen vier experts bij elkaar, die samen een afwisselende show zullen creëren: zanger-cabaretier Lennaert Maes (bekend van De Bonski’s), acteur-regisseur Peter Schoenaerts, de Vlaams-Marokkaanse stand-upcomedian Latif Aït, en stand-upcomedian en NT2-docente Els Vertongen. In eenvoudig Nederlands brengen zij liedjes, sketches, stand-upcomedy, visuele humor, absurd theater…Bij ons is ironie of stand-upcomedy heel gewoon, maar dat is het niet overal ter wereld. Wat is humor? En wat is grappig?

See video
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO
Deze activiteit is maar tijdelijk beschikbaar :  
Ja
Beschikbaar :  
maa, 01/05/2017 - zon, 30/06/2019

Getuigenis van mensen zonder papieren / vluchtelingen

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Een vluchteling komt vertellen wat zij of hij zelf meegemaakt heeft. Het is een persoonlijke levenservaring die op verhalende wijze aan de jongeren wordt verteld. De nadruk ligt niet op de globale context van de vluchtelingenproblematiek maar op de levenswandel van de betrokken persoon en op diens ervaringen.
De bedoeling is dat de getuigenissen inter-actief zijn.  De leerlingen worden aangemoedigd om vragen te stellen.

Lager onderwijs :  
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Integreer!

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Een vormingswerker – die thuis is in het thema migratie – brengt het gezelschapsspel ‘integreer!’ in je klas. Tijdens het spel is iedereen een ‘nieuwkomer’. Je bent pas in België gearriveerd. En de bedoeling is je zo snel mogelijk te ‘integreren’: de taal leren, opleidingen volgen, werk en een woning zoeken. Gaandeweg merk je dat dat niet altijd eenvoudig is. Er is de procedurele papiermolen. Er zijn onvoorziene omstandigheden. En bovendien kan je je verblijfspapieren ook verliezen… Het spel wordt afgesloten met een nabespreking.
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO

Inburgering in de praktijk

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Wat verwacht de overheid ten aanzien van mensen die nieuw zijn in Vlaanderen? Wie is verplicht om inburgering te volgen en wie niet? Uit welke onderdelen bestaat een inburgeringsprogramma? Tijdens een interactieve workshop krijgen de leerlingen een antwoord op al deze vragen.
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Café Coloré

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Café Coloré is een bijzonder ontmoetingsmoment waar leerlingen of studenten kennismaken met inburgeraars van het Brussels Onthaalbureau (bon) . Deze inburgeraars zijn mensen van andere origine die ervoor kiezen om een inburgeringscursus te volgen. Het gaat niet zomaar om een vrijblijvende babbel. Via enkele methodieken trachten we de interculturele horizon van de leerlingen/studenten en inburgeraars te verruimen en hen meer inzicht te geven in elkaars leefwereld. Aan de hand van gerichte vragen leren de deelnemers elkaars standpunt kennen over thema’s als geloof, liefde,
Type :  
ASO
TSO

Op de vlucht… naar België. Ontdek de wereld van asielzoekers

Op de vlucht… naar België. Ontdek de wereld van asielzoekers
NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Asielzoeker? Migrant? Vluchteling? Kennen jouw leerlingen het verschil tussen deze begrippen? Rode Kruis-Vlaanderen wil jongeren een duidelijk beeld geven van wie asielzoekers zijn en hoe zij leven in een opvangcentrum. Daarom bieden wij een interactieve workshop aan voor de tweede en derde graad van het middelbaar onderwijs. Een medewerker van een Rode Kruisopvangcentrum gidst de leerlingen door de materie. Zo krijgen ze een klare kijk op de realiteit van vluchtelingen, de asielprocedure en mogen ze een blik werpen
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO

Interculturele wandel- of fietstocht

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Tijdens de wandeling (2u) maak je op een laagdrempelige manier kennis met de diversiteit aan culturen in Kortrijk. Er wordt gestart op de Veemarkt. Samen met de gids breng je een bezoek aan het Agentschap voor integratie en inburgering.  Daar vertellen ze wat inburgering en maatschappelijke oriëntatie is en legt iemand een getuigenis af.  Verder bezoek je een aantal de winkels in de Zwevegemsestraat (bijv. een Turkse bakker) en een aantal opbouwprojecten uit de buurt.

Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO