Globaland

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Een tweedaags project waarbij leerlingen in groepjes een land besturen in een spannend simulatiespel. Door middel van interactieve opdrachten leren ze spelenderwijs over onrecht in de wereld.
See video
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO

What are you waiting for?

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Vandaag zijn er 65 miljoen mensen op de vlucht. Daar komen nog 100 miljoen mensen de volgende 20 jaar bij zeggen experten. Onze kinderen gaan veelvuldig geconfronteerd worden met deze problematiek. Wij gaan samen met de kinderen kijken wie ze zijn en waarom ze vluchten. We leren dat vluchtellingen altijd heeft bestaan en dat klimaatsvluchtelingen onze grootste uitdaging zijn. Maar we laten ook de kinderen aan het woord en we gaan zelfs de moeilijke thema’s zoals terrorisme niet uit de weg. Het standaard pakket is opgebouwd
Lager onderwijs :  
3rd graad

Recht door de stad

Recht door de stad
NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Tien sites in de oude volkswijken rond het Gravensteen vormen evenveel aanknopingspunten om de kinderrechten uit de doeken te doen. Het verleden wordt hierbij onder de loep genomen, maar tevens wordt benadrukt dat vele kinderrechten die bij ons in het Noorden een verworvenheid lijken, in het Zuiden helemaal niet vanzelfsprekend zijn. Dat 'rechten' niet saai hoeven te zijn bewijst de puzzelwandeling ‘Recht door de Stad’. Praktisch: - Doelgroep: 10-15 jarigen - 3de graad basisonderwijs(ook BLO), 1ste en 2de
Lager onderwijs :  
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
BuSO
Nascholing Fair Trade
Organisatie :  
In samenwerking met :  
Djapo vzw, Kleur Bekennen en Oxfam Wereldwinkel Gent-Centrum
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Het thema eerlijke handel wordt op een actieve manier verkend. Na deze nascholing kan je meteen aan de slag in jouw klas! Ontdek hoe je fair trade kan linken aan concrete vakken en vakoverschrijdende projecten. Verken educatieve materialen om eerlijke handel op een aantrekkelijke manier in de klas te behandelen. Na een oefening in ‘creatief denken’ leer je hoe je deze vaardigheid kan integreren in de les om bijvoorbeeld jouw fair trade traject te vertalen in actie. Praktisch: - Doelgroep: leerkrachten 3de graad
Lager onderwijs :  
3rd graad

Krom, Krom, Recht

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Een warme voorstelling gevuld met verhaal, muziek, proza, poëzie, getuigenissen en filosofische denkers. De onderwerpen rechten en sociale bescherming voor iedereen komen, net zoals in de 11-11-11-campagnes, heel breed aan bod. Wij verwijzen naar toestanden bij ons, maar ook naar (derde)wereldsituaties. Wij kijken naar vroeger en linken naar nu. Ook het thema kinderrechten krijgt in deze productie ruime aandacht. Een interactieve voorstelling die prikkelt en een voorzet geeft tot denken en doen. Dit letter-, muziek- en klankfeest kan ook als schoolvoorstelling worden
Lager onderwijs :  
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Project Speelvogel

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Project Speelvogel is een laagdrempelig en interactief project over (recht op) spel. Het is een initiatief van Plan België en het Mechelse Speelgoedmuseum. Samen willen we ervoor zorgen dat kinderen van 9 tot 12 jaar een realistisch beeld krijgen rond spel en speelgoed, overal ter wereld. We stellen ook spelstereotypes in vraag, onder meer op sociaal-cultureel vlak en wat betreft gender. Zijn er videospelletjes in Afrika? Mogen meisjes voetballen? We doen dit door kinderen te laten stilstaan bij hun eigen spelgewoonten én te laten nadenken over wat ze (denken te) weten over
Lager onderwijs :  
2e graad
3rd graad
Organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Eind april wordt de projectoproep, het huidig systeem voor financiële ondersteuning, gelanceerd voor schooljaar 2015-2016. Via de oproep kunnen we scholen ondersteunen die op een kwaliteitsvolle manier werken aan wereldburgerschap en die hun draagvlak op school versterken. Op 22 mei leggen we uit wat dit wil zeggen en krijg je tips en ondersteuning bij het invullen van het dossier. 

Lager onderwijs :  
1ste graad
3rd graad

Inleefatelier - Awa en Hamad

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Awa en Hamad zijn 2 kinderen uit Gambia, West-Afrika. Hun familie woont in België, ze schrijven regelmatig brieven naar elkaar. Vijf van deze brieven zijn opgenomen op dvd. De brieven gaan over de belevenissen van Awa en Hamad: De school, Naar de post (thema stad), Thuis, Op bezoek bij oma (thema dorp) en Feest. Per dag kan je 1 thema in de klas behandelen. In het mediapakket vind je de dvd, fotofiches, een cd en voorwerpen die de thema’s boeiend en tastbaar maken. Voor de leerlingen van de eerste graad is er een werkboekje
Lager onderwijs :  
1ste graad

Inleefatelier - Super Wereld Mol

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Ga mee op onderzoek! Via ondergrondse gangen brengt de SuperWereldMol je naar Samiksha in India, Ogo in Senegal en Maria Angelica in Guatemala. Zij vertellen je over hun belevenissen en hun dromen. Hoewel hun leefomstandigheden helemaal anders zijn, ontdek je toch heel veel gelijkenissen! Een inleefprogramma bestaat uit vier stappen: 1) Een vormingsdag voor de leerkracht: kennismaking met onze visie, de doelstellingen, het lesmateriaal en het inleefatelier. 2) Een korte voorbereiding in de klas, waar de leerlingen warm worden gemaakt voor het
Lager onderwijs :  
2e graad

Initiatie Filosoferen met kinderen

NGO of educatieve organisatie :  
Beschrijving :  
Kán je je huidskleur afwassen? Is het soms goed om de aarde stuk te maken? Wie is de baas van het heelal? Maak van je leerlingen veerkrachtige en kritische wereldburgers door met hen te filosoferen. Zo bereid je kinderen voor om hun verantwoordelijkheid op te nemen en na te denken over de grote wereldproblemen die zij later op een liefst zo duurzame manier zullen kunnen oplossen. We leren je de eerste kneepjes van het vak, met een basisschema dat helpt om inspirerende vragen te stellen. Door samen te oefenen word je een