OPINIE: Voorbij de eindtermen

Voorbij de eindtermen. Nood aan secundaire scholen van de 21ste eeuw 

 

Wekt wereldburgerschap weerstand op? Enkele tips voor weerwerk

Bekijk het volledige artikel in Klasse via onderstaande link: 

 

 

 

 

 

materiaal in de kijker

GRASDUINEN

We kozen voor jullie de letterkaart “W”
Tip: zorg dat elke leerling zeker één of meerdere kranten heeft.

Ø  “W” is de eerste letter van het woord “wereld”. Er zijn een kleine tweehonderd landen in de wereld. Hoeveel kun jij er opnoemen?

Ø  Blader door de krant en schrijf alle landen op waaruit je berichten kunt lezen. Kun je deze landen op de wereldkaart aanduiden?

IDEA

Alvast aan brainstormtip voor wie wil nadenken over de schoolregels

Stap 1: Maak een keuze van 10 regels uit het schoolreglement waarover jullie willen nadenken. Je kan het schoolreglement erbij nemen of zo uit het hoofd de regels opschrijven die jullie wel eens willen bespreken.

Stap 2: Bepaal welke regels je wel eens wil ‘gladstrijken’.

THEMA IN DE KIJKER I Mensenrechten

Kleur Bekennen zet haar Thema in de kijker terug op de kaart. Elke maand behandelen we een thema en geven je een handige fiche waarmee je direct aan de slag kan in je klas. Deze maand kiezen we voor het thema ´Mensenrechten´.

19 november: wereldtoiletdag thema in de kijker Kleur Bekennen

THEMA IN DE KIJKER: Wereldtoiletdag

Reacties

Bedroom sets Come in outstanding store in Jefferson Park production for office and home use and cafe! presents over 12000 appointment furniture and goods for a country house and apartments or restaurant. Natural rattan , are used for the purposes of production our branded products , possesses strength and wear resistance, wonderful external data. All furniture processed special compounds, due to which their surface does not absorb water, stable to extremes ambient temperature air and exposure of the sun. Vya our furniture excellent retains its functions even in restaurant in open spaces . In the presented online catalog you offered photos furniture for dining room, hall, bedroom, children's room , as well as intended for organization of storage area - dressers and cabinets, cabinets and others . In our store in Fairfax you can buy everything for any your home not expensive . We invite client come to store , holding in Westwood what cares about its shopper.
[b]Download[/b]: [url=http://homes-for-sale-in.com/Ultra-Thin-Clear-Silicone-Phone-Case-For-iPhone-324154567622.html]15m ago - Ultra Thin Clear Silicone Phone Case For iPhone 11 Pro Max Case iphone XR XS Max[/url] ! [b]Watch online[/b]: [url=http://formula-prod-trade.info/TEXTAR-Front-Axle-BRAKE-PADS-SET-for-MERCEDES-303558000157.html]2m ago - TEXTAR Front Axle BRAKE PADS SET for MERCEDES BENZ CITAN Combi 112 2013-on[/url] [b]Streaming[/b]: [url=http://kornati.info/DEEP-PURPLE-Vixen-Used-Free-Ticket-Berlin-174269223633.html]23h ago - DEEP PURPLE Vixen Used Free Ticket Berlin 18.02.1991[/url] . [b]Torents[/b]: [url=http://doget.org/Peruvian-Deep-Wave-Bundles-Human-Hair-12-inch-164183829550.html]3m ago - Peruvian Deep Wave Bundles Human Hair 12 inch Deep Wave 1 Bundle 100% Peruvian[/url] . [b]Torents[/b]: [url=http://trieuphu.mobi/Beaut%C3%A9-bien-%C3%AAtre-parfums/?sort=PricePlusShippingHighest]Prix les plus chers[/url] .
[b]Download[/b]: [url=http://homes-for-sale-in.com/Ultra-Thin-Clear-Silicone-Phone-Case-For-iPhone-324154567622.html]15m ago - Ultra Thin Clear Silicone Phone Case For iPhone 11 Pro Max Case iphone XR XS Max[/url] ! [b]Watch online[/b]: [url=http://formula-prod-trade.info/TEXTAR-Front-Axle-BRAKE-PADS-SET-for-MERCEDES-303558000157.html]2m ago - TEXTAR Front Axle BRAKE PADS SET for MERCEDES BENZ CITAN Combi 112 2013-on[/url] [b]Streaming[/b]: [url=http://kornati.info/DEEP-PURPLE-Vixen-Used-Free-Ticket-Berlin-174269223633.html]23h ago - DEEP PURPLE Vixen Used Free Ticket Berlin 18.02.1991[/url] . [b]Torents[/b]: [url=http://doget.org/Peruvian-Deep-Wave-Bundles-Human-Hair-12-inch-164183829550.html]3m ago - Peruvian Deep Wave Bundles Human Hair 12 inch Deep Wave 1 Bundle 100% Peruvian[/url] . [b]Torents[/b]: [url=http://trieuphu.mobi/Beaut%C3%A9-bien-%C3%AAtre-parfums/?sort=PricePlusShippingHighest]Prix les plus chers[/url] .
Зуборезный инструмент различают зубофрезерные, зубодолбёжные, зубострогальные, зубоотделочные зубошевинговальные, зубошлифовальные, зубохонинговальные, зубопритирочные, зубообкаточные иЗуборезный инструмент различают зубофрезерные, зубодолбёжные, зубострогальные, зубоотделочные зубошевинговальные, зубошлифовальные, зубохонинговальные, зубопритирочные, зубообкаточные и зубозакругляющие станки. осуществляют черновую обработку зубьев, чистовую обработку зубьев, приработку зубчатых колёс, доводку зубьев, закругление торцов зубьев. На зубофрезерных станках нарезают цилиндрические прямозубые, косозубые и с шевронными зубьями колёса, червячные зубчатые колёса. Наиболее распространённые в промышленности вертикальные зубофрезерные станки выпускаются с подвижным столом и неподвижной стойкой и с подвижной стойкой и неподвижным столом рис, зубообрабатывающий станок. При нарезании зубчатых колёс заготовка жестко связана с делительным червячным колесом, получающим вращение от делительного червяка, который сменными зубчатыми колёсами кинематически связан с червячной фрезой. Соотношение частоты вращения червячной фрезы и заготовки определяется передаточным отношением набора сменных зубчатых колёс. Наиболее широко применяются зубофрезерные станки, обеспечивающие нарезание зубчатых колёс с модулем от 0, 05 до 10 мм и диаметром от 2 до 750 мм. На зубодолбёжных станках нарезают цилиндрические зубчатые колёса наружного и внутреннего зацепления с прямыми и косыми зубьями, блоки зубчатых колёс, колёса с буртами, зубчатые секторы, шлицевые валики, зубчатые рейки, храповые колёса и т. Режущим инструментом является долбяк, который движется возвратно-поступательно параллельно оси заготовки. Движение круговой подачи S вр осуществляют, сообщая вращательное движение и долбяку, и заготовке в направлениях V 1 и V 2 с тем, чтобы они вращались так, как вращались бы, будучи в зацеплении, два зубчатых колеса. Для этого долбяк и заготовку соединяют жёсткой кинематической цепью со сменными зубчатыми колёсами и реверсивным устройством. При долблении зубьев колёс с наружным зацеплением направление вращения долбяка противоположно направлению вращения заготовки как это показано на схеме, а при долблении колёс с внутренним зацеплением эти направления совпадают. Шевронные зубчатые колёса обычно нарезают на горизонтальных зубодолбёжных станках поочерёдно работающими долбяками с косыми зубьями правого и левого направления. Наиболее распространены зубодолбёжные станки для нарезания зубчатых колёс с модулем от 0, 2 до 6 мм и диаметром от 15 до 500 мм ; для нарезания зубчатых колёс с модулем от 8 до 12 мм, диаметром от 800 до 1600 мм. Обработка по методу копирования осуществляется одновременным долблением всех впадин зубчатого колеса фасонными зуборезными головками рис. Принцип действия таких головок состоит в том, что фасонные резцы, число которых соответствует числу впадин зубьев обрабатываемого зубчатого колеса, укрепленные в головке, производят одновременно за один проход долбление всех впадин, после чего разводящее кольцо отводит резцы. 4 обрабатывают конические зубчатые колёса с прямыми зубьями по методу обкатки одним или чаще двумя резцами. На этих станках воспроизводится зацепление нарезаемого зубчатого колеса с воображаемым плоским производящим зубчатым колесом; при этом два зуба последнего представляют собой зубострогальные резцы, совершающие возвратно-поступательное движение. боковые поверхности каждого из зубьев нарезаемого зубчатого колеса формируются в результате движения резцов и обработки находящихся в зацеплении плоского и нарезаемого зубчатых колёс. Процесс нарезания зубьев происходит при движении резцов к вершине конуса заготовки, а обратный ход является холостым в этот период резцы отводятся от заготовки . Нарезание конических зубчатых колёс с круговыми зубьями осуществляется методом обкатки на специальных станках с применением зуборезной резцовой головки, представляющей собой диск с вставленными по его периферии резцами, обрабатывающими профиль зуба с двух сторон первая половина резцов обрабатывает одну сторону, вторая половина другую . Наиболее распространены зубострогальные станки для нарезания конических зубчатых колёс с модулем от 2, 5 до 25 мм и длиной зуба от 20 до 285 мм, для чернового нарезания и чистовой обработки крупногабаритных конических прямозубых колёс с модулем до 16 мм, для чернового и чистового нарезания конических колёс с винтовыми зубьями с модулем до 25 мм. Основано на взаимном скольжении находящихся в зацеплении зубьев инструмента и обрабатываемого зубчатого колеса при встречном движении рис. По направлению подачи различают три метода зубошевингования параллельный, диагональный и касательный. На зубошлифовальных станках производят обработку зубчатых колёс обкаткой и профильным копированием при помощи фасонного шлифовального круга рис. По исполнению различают зубошлифовальные станки с вертикальным и горизонтальным расположением обрабатываемого зубчатого колеса. В процессе шлифования методом обкатки воспроизводят зубчатое зацепление пары рейка зубчатое колесо рис. Шлифовальные круги совершают вращательное и возвратно-поступательное движения; последнее аналогично воображаемой производящей рейке. Обкатываясь по поворачивающемуся в обе стороны обрабатываемому зубчатому колесу, шлифовальные круги своими торцами шлифуют поверхности зубьев. По методу обкатки работают также станки с использованием в качестве инструмента абразивного червяка рис. На зубохонинговальных станках осуществляют обработку прямозубых и косозубых колёс с модулем 1, 25 6 мм, а также зубчатых колёс с фланкированными и бочкообразными зубьями для уменьшения шероховатости поверхности профиля зубьев. Зубохонингование производят на станке, аналогичном шевинговальному, при скрещивающихся осях инструмента зубчатого хона и обрабатываемого зубчатого колеса, но не имеющем механизма радиальной подачи. Устанавливаемое в центрах станка зубчатое колесо совершает, кроме вращательного реверсируемого, также и возвратно-поступательное движение вдоль своей оси. Зубчатый хон представляет собой зубчатое колесо с геликоидальным профилем, изготовленное из пластмассы и шаржированное абразивным порошком, зернистость которого выбирается в зависимости от величины припуска 0, 025 0, 05 мм и требований к шероховатости поверхности См. Зубохонингование производят при постоянном давлении между зубьями обрабатываемого зубчатого колеса и хона в распор или при их беззазорном зацеплении, при постоянном межцентровом расстоянии. Необходимым условием зубохонингования является обильное охлаждение и эффективное удаление металлической пыли с обрабатываемой поверхности. На зубопритирочных станках после термической обработки зубчатых колёс производят операцию зубопритирки. Инструментом служат притиры чугунные зубчатые колёса, находящиеся в зацеплении с обрабатываемым зубчатым колесом. Оси притиров со спиральными или прямыми зубьями наклонены к оси обрабатывающего зубчатого колеса; ось третьего притира параллельна оси обрабатываемого зубчатого колеса и вращается попеременно в разных направлениях для обеспечения равномерной обработки зуба с обеих сторон. Притиры также совершают возвратно-поступательное движение в осевом направлении на длине около 25 мм. На зубообкаточных станках обрабатывают незакалённые зубчатые колёса в масляной среде без абразивного порошка. Обрабатываемое колесо работает в паре с одним или несколькими закалёнными колёсами-эталонами, изготовленными с высокой точностью. В результате давления зубьев колёс-эталонов в процессе обкатывания и возникающего при этом наклёпа на поверхностях обрабатываемых зубьев сглаживаются неровности. Этот способ отделки применим лишь для зубчатых колёс, не требующих высокой точности, а также не подвергающихся термической обработке. На зубозакругляющих станках обрабатывают зубья пальцевой конической фрезой, вращающейся и совершающей возвратно-поступательное движение. На станках осуществляют закругление прямых и косых зубьев зубчатых колёс наружного и внутреннего зацепления диаметром до 320 мм, а также снимают фаски и заусенцы с торцов зубьев после их нарезки. Во время работы ось инструмента находится в вертикальном положении, а заготовка наклонена к этой оси под углом 30 45 . Станок работает по автоматическому циклу быстрый подвод инструмента к заготовке, рабочая подача и возврат инструмента в исходное положение. материалов, полуфабрикатов или заготовок с целью получения из них изделий путём снятия стружки металлорежущим инструментом См. Фрезерный станок в металлообработке, Металлорежущий станок для обработки резанием при помощи фрезы См. Фреза, наружных и внутренних плоских и фасонных поверхностей, пазов, уступов, поверхностей тел вращения, резьб, зубьев зубчатых колёс и т. Гребёнка зуборезная предназначается для нарезания зубчатых колёс по методу обкатки огибания на зубообрабатывающих станках См. Зуборезный инструмент металлорежущий инструмент для обработки зубчатых колёс, червячных и храповых колёс, шлицевых валиков и др. При нарезании зубчатых колёс исходный стандартный контур производящей рейки смещают в радиальном направлении так, что её делительная Большая советская энциклопедия. shaving, or shave брить, скоблить Отделочная обработка незакалённых зубьев зубчатых колёс срезанием тонкой стружки с помощью Шевера. Что можете посоветовать?
Зуборезный инструмент различают зубофрезерные, зубодолбёжные, зубострогальные, зубоотделочные зубошевинговальные, зубошлифовальные, зубохонинговальные, зубопритирочные, зубообкаточные иЗуборезный инструмент различают зубофрезерные, зубодолбёжные, зубострогальные, зубоотделочные зубошевинговальные, зубошлифовальные, зубохонинговальные, зубопритирочные, зубообкаточные и зубозакругляющие станки. осуществляют черновую обработку зубьев, чистовую обработку зубьев, приработку зубчатых колёс, доводку зубьев, закругление торцов зубьев. На зубофрезерных станках нарезают цилиндрические прямозубые, косозубые и с шевронными зубьями колёса, червячные зубчатые колёса. Наиболее распространённые в промышленности вертикальные зубофрезерные станки выпускаются с подвижным столом и неподвижной стойкой и с подвижной стойкой и неподвижным столом рис, зубообрабатывающий станок. При нарезании зубчатых колёс заготовка жестко связана с делительным червячным колесом, получающим вращение от делительного червяка, который сменными зубчатыми колёсами кинематически связан с червячной фрезой. Соотношение частоты вращения червячной фрезы и заготовки определяется передаточным отношением набора сменных зубчатых колёс. Наиболее широко применяются зубофрезерные станки, обеспечивающие нарезание зубчатых колёс с модулем от 0, 05 до 10 мм и диаметром от 2 до 750 мм. На зубодолбёжных станках нарезают цилиндрические зубчатые колёса наружного и внутреннего зацепления с прямыми и косыми зубьями, блоки зубчатых колёс, колёса с буртами, зубчатые секторы, шлицевые валики, зубчатые рейки, храповые колёса и т. Режущим инструментом является долбяк, который движется возвратно-поступательно параллельно оси заготовки. Движение круговой подачи S вр осуществляют, сообщая вращательное движение и долбяку, и заготовке в направлениях V 1 и V 2 с тем, чтобы они вращались так, как вращались бы, будучи в зацеплении, два зубчатых колеса. Для этого долбяк и заготовку соединяют жёсткой кинематической цепью со сменными зубчатыми колёсами и реверсивным устройством. При долблении зубьев колёс с наружным зацеплением направление вращения долбяка противоположно направлению вращения заготовки как это показано на схеме, а при долблении колёс с внутренним зацеплением эти направления совпадают. Шевронные зубчатые колёса обычно нарезают на горизонтальных зубодолбёжных станках поочерёдно работающими долбяками с косыми зубьями правого и левого направления. Наиболее распространены зубодолбёжные станки для нарезания зубчатых колёс с модулем от 0, 2 до 6 мм и диаметром от 15 до 500 мм ; для нарезания зубчатых колёс с модулем от 8 до 12 мм, диаметром от 800 до 1600 мм. Обработка по методу копирования осуществляется одновременным долблением всех впадин зубчатого колеса фасонными зуборезными головками рис. Принцип действия таких головок состоит в том, что фасонные резцы, число которых соответствует числу впадин зубьев обрабатываемого зубчатого колеса, укрепленные в головке, производят одновременно за один проход долбление всех впадин, после чего разводящее кольцо отводит резцы. 4 обрабатывают конические зубчатые колёса с прямыми зубьями по методу обкатки одним или чаще двумя резцами. На этих станках воспроизводится зацепление нарезаемого зубчатого колеса с воображаемым плоским производящим зубчатым колесом; при этом два зуба последнего представляют собой зубострогальные резцы, совершающие возвратно-поступательное движение. боковые поверхности каждого из зубьев нарезаемого зубчатого колеса формируются в результате движения резцов и обработки находящихся в зацеплении плоского и нарезаемого зубчатых колёс. Процесс нарезания зубьев происходит при движении резцов к вершине конуса заготовки, а обратный ход является холостым в этот период резцы отводятся от заготовки . Нарезание конических зубчатых колёс с круговыми зубьями осуществляется методом обкатки на специальных станках с применением зуборезной резцовой головки, представляющей собой диск с вставленными по его периферии резцами, обрабатывающими профиль зуба с двух сторон первая половина резцов обрабатывает одну сторону, вторая половина другую . Наиболее распространены зубострогальные станки для нарезания конических зубчатых колёс с модулем от 2, 5 до 25 мм и длиной зуба от 20 до 285 мм, для чернового нарезания и чистовой обработки крупногабаритных конических прямозубых колёс с модулем до 16 мм, для чернового и чистового нарезания конических колёс с винтовыми зубьями с модулем до 25 мм. Основано на взаимном скольжении находящихся в зацеплении зубьев инструмента и обрабатываемого зубчатого колеса при встречном движении рис. По направлению подачи различают три метода зубошевингования параллельный, диагональный и касательный. На зубошлифовальных станках производят обработку зубчатых колёс обкаткой и профильным копированием при помощи фасонного шлифовального круга рис. По исполнению различают зубошлифовальные станки с вертикальным и горизонтальным расположением обрабатываемого зубчатого колеса. В процессе шлифования методом обкатки воспроизводят зубчатое зацепление пары рейка зубчатое колесо рис. Шлифовальные круги совершают вращательное и возвратно-поступательное движения; последнее аналогично воображаемой производящей рейке. Обкатываясь по поворачивающемуся в обе стороны обрабатываемому зубчатому колесу, шлифовальные круги своими торцами шлифуют поверхности зубьев. По методу обкатки работают также станки с использованием в качестве инструмента абразивного червяка рис. На зубохонинговальных станках осуществляют обработку прямозубых и косозубых колёс с модулем 1, 25 6 мм, а также зубчатых колёс с фланкированными и бочкообразными зубьями для уменьшения шероховатости поверхности профиля зубьев. Зубохонингование производят на станке, аналогичном шевинговальному, при скрещивающихся осях инструмента зубчатого хона и обрабатываемого зубчатого колеса, но не имеющем механизма радиальной подачи. Устанавливаемое в центрах станка зубчатое колесо совершает, кроме вращательного реверсируемого, также и возвратно-поступательное движение вдоль своей оси. Зубчатый хон представляет собой зубчатое колесо с геликоидальным профилем, изготовленное из пластмассы и шаржированное абразивным порошком, зернистость которого выбирается в зависимости от величины припуска 0, 025 0, 05 мм и требований к шероховатости поверхности См. Зубохонингование производят при постоянном давлении между зубьями обрабатываемого зубчатого колеса и хона в распор или при их беззазорном зацеплении, при постоянном межцентровом расстоянии. Необходимым условием зубохонингования является обильное охлаждение и эффективное удаление металлической пыли с обрабатываемой поверхности. На зубопритирочных станках после термической обработки зубчатых колёс производят операцию зубопритирки. Инструментом служат притиры чугунные зубчатые колёса, находящиеся в зацеплении с обрабатываемым зубчатым колесом. Оси притиров со спиральными или прямыми зубьями наклонены к оси обрабатывающего зубчатого колеса; ось третьего притира параллельна оси обрабатываемого зубчатого колеса и вращается попеременно в разных направлениях для обеспечения равномерной обработки зуба с обеих сторон. Притиры также совершают возвратно-поступательное движение в осевом направлении на длине около 25 мм. На зубообкаточных станках обрабатывают незакалённые зубчатые колёса в масляной среде без абразивного порошка. Обрабатываемое колесо работает в паре с одним или несколькими закалёнными колёсами-эталонами, изготовленными с высокой точностью. В результате давления зубьев колёс-эталонов в процессе обкатывания и возникающего при этом наклёпа на поверхностях обрабатываемых зубьев сглаживаются неровности. Этот способ отделки применим лишь для зубчатых колёс, не требующих высокой точности, а также не подвергающихся термической обработке. На зубозакругляющих станках обрабатывают зубья пальцевой конической фрезой, вращающейся и совершающей возвратно-поступательное движение. На станках осуществляют закругление прямых и косых зубьев зубчатых колёс наружного и внутреннего зацепления диаметром до 320 мм, а также снимают фаски и заусенцы с торцов зубьев после их нарезки. Во время работы ось инструмента находится в вертикальном положении, а заготовка наклонена к этой оси под углом 30 45 . Станок работает по автоматическому циклу быстрый подвод инструмента к заготовке, рабочая подача и возврат инструмента в исходное положение. материалов, полуфабрикатов или заготовок с целью получения из них изделий путём снятия стружки металлорежущим инструментом См. Фрезерный станок в металлообработке, Металлорежущий станок для обработки резанием при помощи фрезы См. Фреза, наружных и внутренних плоских и фасонных поверхностей, пазов, уступов, поверхностей тел вращения, резьб, зубьев зубчатых колёс и т. Гребёнка зуборезная предназначается для нарезания зубчатых колёс по методу обкатки огибания на зубообрабатывающих станках См. Зуборезный инструмент металлорежущий инструмент для обработки зубчатых колёс, червячных и храповых колёс, шлицевых валиков и др. При нарезании зубчатых колёс исходный стандартный контур производящей рейки смещают в радиальном направлении так, что её делительная Большая советская энциклопедия. shaving, or shave брить, скоблить Отделочная обработка незакалённых зубьев зубчатых колёс срезанием тонкой стружки с помощью Шевера. Что можете посоветовать?
Download: 3h ago - LANCIA Ypsilon 1.2 69 CV 5 porte GPL Ecochic Elefantino Blu ! Watch online: 6m ago - Exquisite Chinese Old Pure Brass Handwork mandarin duck statue collectable /Vb02 Streaming: 4m ago - Dye Paint For Natural and Synthetic Leather Textiles, Kaps 118 - Black . Torents: Aeg Kit Impilaggio Incolonnamento Electrolux Salvaspazio 9029797942 . Torents: 16h ago - ВЈ20 - Vodafone - Mobile phone - Top Up Code / Vouche .
Download: 3h ago - LANCIA Ypsilon 1.2 69 CV 5 porte GPL Ecochic Elefantino Blu ! Watch online: 6m ago - Exquisite Chinese Old Pure Brass Handwork mandarin duck statue collectable /Vb02 Streaming: 4m ago - Dye Paint For Natural and Synthetic Leather Textiles, Kaps 118 - Black . Torents: Aeg Kit Impilaggio Incolonnamento Electrolux Salvaspazio 9029797942 . Torents: 16h ago - ВЈ20 - Vodafone - Mobile phone - Top Up Code / Vouche .
Download: Mega Man: Fully Charged ! Watch online: Slacking Games Streaming: Jeremiah Terminator LeRoy 720p . Torents: Salma Hayek . Torents: Share this Music .
[b]Download[/b]: [url=http://stayhomeclip.com/serie/Kommissarin-Heller]Kommissarin Heller[/url] ! [b]Watch online[/b]: [url=http://savedthathouse.com/ver/suleiman-el-gran-sultan-capitulo-67/]Capitulo 67[/url] [b]Streaming[/b]: [url=http://stayhomeclip.com/serie/Oresuki-Ore-wo-Suki-nano-wa-Omae-dake-ka-yo]Oresuki | Ore wo Suki nano wa Omae dake ka yo[/url] . [b]Torents[/b]: [url=http://eg725.com/watch/the-plot-against-america-s01-2017-putlocker.html]Watch now[/url] . [b]Torents[/b]: [url=http://lagabet88.info/cartoon/the-incredible-hulk-1996/]The Incredible Hulk 1996 (21)[/url] .
[b]Download[/b]: [url=http://stayhomeclip.com/serie/Kommissarin-Heller]Kommissarin Heller[/url] ! [b]Watch online[/b]: [url=http://savedthathouse.com/ver/suleiman-el-gran-sultan-capitulo-67/]Capitulo 67[/url] [b]Streaming[/b]: [url=http://stayhomeclip.com/serie/Oresuki-Ore-wo-Suki-nano-wa-Omae-dake-ka-yo]Oresuki | Ore wo Suki nano wa Omae dake ka yo[/url] . [b]Torents[/b]: [url=http://eg725.com/watch/the-plot-against-america-s01-2017-putlocker.html]Watch now[/url] . [b]Torents[/b]: [url=http://lagabet88.info/cartoon/the-incredible-hulk-1996/]The Incredible Hulk 1996 (21)[/url] .
Download: Kelly B. Jones ! Watch online: Best I Ever Had Streaming: A Vampire's First Love drama,fantasy,romance . Torents: Sean Paul . Torents: Nick Toren .
[b]Download[/b]: [url=http://qvoicemedia.com/tvshow-1418-3.html]Verano del 98[/url] ! [b]Watch online[/b]: [url=http://uninsurability.com/actors/Rebecca+Romijn.html]Rebecca Romijn[/url] [b]Streaming[/b]: [url=http://stayfish-dublin.com/pelicula/run-the-race]2019 Run the Race[/url] . [b]Torents[/b]: [url=http://www.somalileaks.com/telecharger-le--film-A-fleur-d-eau-(Frauensee)-gratuitement.html]A fleur d'eau (Frauensee)[/url] . [b]Torents[/b]: [url=http://9c9722.com/akame-ga-kiru-zero]Akame ga Kiru! Zero[/url] .
[b]Download[/b]: [url=http://islandpaywallet.com/accin/10967-thor-ragnarok.html]Thor: Ragnarok[/url] ! [b]Watch online[/b]: [url=http://kindlingdesire.com/the-angry-birds-movie-2/]Watch Movie[/url] [b]Streaming[/b]: [url=http://safepay65.com/movies/the-messengers-season-1-episode-13-houston-we-have-a-problem]Episode 13[/url] . [b]Torents[/b]: [url=http://www.wesellcheaphouses4you.com/telecharger-Art-of-the-devil-3-Dvdrip---Bdrip.html]Art of the devil 3[/url] . [b]Torents[/b]: [url=http://pokerpitclub.com/batman-el-intrepido-2008.html]Batman, el intrepido[/url] .
[b]Download[/b]: [url=http://aipp77.com/slayers-excellent-episode-1-english-dubbed-2]Slayers Excellent Episode 1 English Dubbed[/url] ! [b]Watch online[/b]: [url=http://bulanqq.info/search?type=film&filter%5Bdecades%5D%5B0%5D=1950]1950 - 1960 (194)[/url] [b]Streaming[/b]: [url=http://0020k7.com/manga/black-clover/159]Black Clover 159[/url] . [b]Torents[/b]: [url=http://ramseysmithgroup.com/ncis-new-orleans-season-5-download-all-episodes]NCIS: New Orleans season 5[/url] . [b]Torents[/b]: [url=http://mixfortune.com/series/the-detectives/]Watch Movie[/url] .
[b]Download[/b]: [url=http://aipp54.com/amatan-ch-nemur-ikaro/]Amatan (CH) & Nemur – Ikaro[/url] ! [b]Watch online[/b]: [url=http://clubquarters.info/filmes/herois/romance/]Romances[/url] [b]Streaming[/b]: [url=http://buildingtips.info/victorious-season-1-3-complete-download]Victorious season 1-3[/url] . [b]Torents[/b]: [url=http://v-hk.com/descargar_capitulo.php?id=31468]Descargar[/url] . [b]Torents[/b]: [url=http://stayhomeclip.com/serie/The-Sorrentinos]The Sorrentinos[/url] .
[b]Download[/b]: [url=http://aipp54.com/amatan-ch-nemur-ikaro/]Amatan (CH) & Nemur – Ikaro[/url] ! [b]Watch online[/b]: [url=http://clubquarters.info/filmes/herois/romance/]Romances[/url] [b]Streaming[/b]: [url=http://buildingtips.info/victorious-season-1-3-complete-download]Victorious season 1-3[/url] . [b]Torents[/b]: [url=http://v-hk.com/descargar_capitulo.php?id=31468]Descargar[/url] . [b]Torents[/b]: [url=http://stayhomeclip.com/serie/The-Sorrentinos]The Sorrentinos[/url] .
Download: Chapter 122 ! Watch online: Wer kriegt die VerrГјckte? (1) Round One to the hot crazy Chick (1) Streaming: Nancy Drew Temporada . Torents: ReyDionaldo . Torents: Adventures of a Plumber's Mate .
Download: Descargar Torrent ! Watch online: Jessica Hinkson Streaming: Dora y la ciudad perdida HD 2019 . Torents: Tones and I - Dance Monkey . Torents: Dj Jungle Dutch Terbaru 2020 Full Bass .
Download: Ano Natsu de Matteru (12) ! Watch online: Adnan Haskovic Streaming: HD Carolina Moon (2007) . Torents: Download MP3 . Torents: Dan Wyllie .
Download: Ano Natsu de Matteru (12) ! Watch online: Adnan Haskovic Streaming: HD Carolina Moon (2007) . Torents: Download MP3 . Torents: Dan Wyllie .
Download: Shokugeki no Soma 1 ! Watch online: Watch Movie Streaming: Nam-joon Kim . Torents: Susan Hayward . Torents: Support Ticket .
Download: Shokugeki no Soma 1 ! Watch online: Watch Movie Streaming: Nam-joon Kim . Torents: Susan Hayward . Torents: Support Ticket .
Download: Martin Petrushev ! Watch online: Es Navidad Streaming: DiskCatalogMaker 7.6.0 . Torents: 5. Muxmäuschenstill (2004) . Torents: baixar Corona Zombies legendado .
Download: Martin Petrushev ! Watch online: Es Navidad Streaming: DiskCatalogMaker 7.6.0 . Torents: 5. Muxmäuschenstill (2004) . Torents: baixar Corona Zombies legendado .
Download: Die Garde der Löwen ! Watch online: Vol.7 Ch.60 : Just In The House Streaming: Silvio Minciotti . Torents: EP 06 SUB Ikkitousen: Great Guardians Specials . Torents: Better With You .
Download: Die Garde der Löwen ! Watch online: Vol.7 Ch.60 : Just In The House Streaming: Silvio Minciotti . Torents: EP 06 SUB Ikkitousen: Great Guardians Specials . Torents: Better With You .
[b]Download[/b]: [url=http://qqig888.org/actors/YaYa+Gosselin.html]YaYa Gosselin[/url] ! [b]Watch online[/b]: [url=http://asiapokerq.org/u/Jamesjammcmahon]James McMahon[/url] [b]Streaming[/b]: [url=http://enugent.org/filme/assistir-x-men-fenix-negra-dublado-online-hd1/]Assistir X-Men Fênix Negra Dublado Online HD[/url] . [b]Torents[/b]: [url=http://swcolotravel.org/tag/baixar-deadwood-o-filme-torrent/]baixar Deadwood – O Filme torrent[/url] . [b]Torents[/b]: [url=http://swcolotravel.org/tag/baixar-jesus-mini-serie-4o-temporada/]baixar Jesus – Mini-Série 4º temporada[/url] .
[b]Download[/b]: [url=http://qqig888.org/actors/YaYa+Gosselin.html]YaYa Gosselin[/url] ! [b]Watch online[/b]: [url=http://asiapokerq.org/u/Jamesjammcmahon]James McMahon[/url] [b]Streaming[/b]: [url=http://enugent.org/filme/assistir-x-men-fenix-negra-dublado-online-hd1/]Assistir X-Men Fênix Negra Dublado Online HD[/url] . [b]Torents[/b]: [url=http://swcolotravel.org/tag/baixar-deadwood-o-filme-torrent/]baixar Deadwood – O Filme torrent[/url] . [b]Torents[/b]: [url=http://swcolotravel.org/tag/baixar-jesus-mini-serie-4o-temporada/]baixar Jesus – Mini-Série 4º temporada[/url] .
Download: Chapter 151: It Seems that You Want to Marry Me ! Watch online: Jean Willes Streaming: Ah-sung Ko . Torents: Shakugan no Shana: Naze Nani Shana . Torents: Κορονοϊός: Σε “καραντίνα” τα έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας ανά την Ελλάδα (βίντεο) .
Download: Chapter 151: It Seems that You Want to Marry Me ! Watch online: Jean Willes Streaming: Ah-sung Ko . Torents: Shakugan no Shana: Naze Nani Shana . Torents: Κορονοϊός: Σε “καραντίνα” τα έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας ανά την Ελλάδα (βίντεο) .

Opties reactieweergave

Kies uw favoriete manier om reacties weer te geven en klik op "instellingen opslaan" om uw veranderingen te activeren.

Nieuwe reactie inzenden

  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Meer informatie over formaatmogelijkheden

CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te testen indien u een menselijke bezoeker bent teneinde spam-inzendingen te vermijden.