Deze activiteit is maar tijdelijk beschikbaar: van 19/04/2017 tot 18/05/2018
Opgelet: Kleur Bekennen heeft deze activiteit mogelijk niet gezien. We zijn wellicht dus niet op de hoogte van de exacte inhoud en het verloop van deze activiteit.
Organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Ben je een storyteller ? Of wil je er één worden? Wil je samen met jongeren participatief aan de slag rond thema’s van wereldburgerschap? Wil je digitale tools en video-montage leren gebruiken in je klas of binnen het jeugdwerk ? Schrijf je in voor onze MOOC (massive open online course) van het Europees project Brights en specialiseer je gedurende 4 weken (20u in totaal) in digital storytelling binnen wereldburgerschapseducatie. De cursus start in februari 2018. Aarzel niet en schrijf je nu alvast in via deze link, zo

Globaland

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Een tweedaags project waarbij leerlingen in groepjes een land besturen in een spannend simulatiespel. Door middel van interactieve opdrachten leren ze spelenderwijs over onrecht in de wereld.
See video
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO

Tentoonstelling: Lezen en schrijven met Anne Frank

Lezen en schrijven met Anne Frank
NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Lezen en schrijven met Anne Frank’ is een educatieve en leesbevorderende tentoonstelling over het leven van Anne Frank in de Tweede Wereldoorlog.
Lager onderwijs :  
3rd graad
Deze activiteit is maar tijdelijk beschikbaar :  
Ja
Beschikbaar :  
woe, 19/04/2017 - vri, 18/05/2018

Tierra Unida

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Zowel in Colombia als dichter bij huis is het recht op een eigen stukje grond om te leven niet altijd vanzelfsprekend. Inheemse stammen die moeten vluchten voor een groot project van een Colombiaans mijnbouwbedrijf, vluchtelingen uit Syrië die op zoek zijn naar een nieuwe plek in Europa, Vlaamse boeren wiens grond natuurgebied dreigt te worden, … Grond is vaak de inzet van ingewikkelde conflicten. Als het recht op grond wordt geschonden, worden mensenrechten geschonden.

Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO

StrijdWaardig

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Je hebt je hele leven hard gewerkt maar je krijgt geen pensioen. Je wordt ziek maar je kunt de dokter niet betalen. Je verliest je job of je bent je hele oogst kwijt? Pech, dan heb je ook geen inkomsten meer. Voor vijf miljard mensen op deze wereld is dat de harde realiteit. Zij kunnen onvoldoende terugvallen op sociale bescherming. In deze nieuwe wervelende, multimediale workshop neemt een gedreven begeleider van Studio Globo je leerlingen op sleeptouw in de wereld van sociale bescherming, hier en in het Zuiden. Waarom is sociale bescherming zo belangrijk? Hoe wordt dit verworven?

Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO

Wereld op Stoelen

Wereld op Stoelen
NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
'Wereld op Stoelen' is een speelse en actieve introductie in de Noord-Zuid-problematiek. De spelers krijgen inzicht in de spreiding van de wereldbevolking over de verschillende continenten en staan stil bij de ongelijke verdeling van de bestaansmiddelen. De prijs en kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid sessies die aangevraagd worden en de verplaatsingsafstand. We verwijzen daarom graag naar onze site (https://www.aanstokerij.be/nl/boek-een-begeleiding) en ons aanvraagformulier: https://aanstokerij.formstack.com/forms/begeleiding_aanvragen.
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Kans-rijk?

gelijke kansen
NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
De spelers kruipen in de huid van een personage met vreemde afkomst. Ieder personage start het spel met een levenslijn van 1m. De personages worden met verschillende alledaagse situaties geconfronteerd. Sommige personages vinden snel een antwoord op de gebeurtenissen. Voor andere personages is het dan weer onmogelijk om op de verschillende gebeurtenissen in te spelen. Deze gebeurtenissen hebben invloed op de lengte van iedere levenslijn. De deelnemers ervaren dat in onze hedendaagse samenleving een ongelijke
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO

Noord-Zuid Simulatie-oefening

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
In de Noord-Zuid-simulatieoefening ervaren de leerlingen de handelsverhoudingen in de wereld aan den lijve. Tijdens de oefening spelen ze de rol van regeringsleider van een land. In die hoedanigheid voeren ze zelf handel in een fictieve wereld. Aan het begin van de oefening verdelen de leerlingen zich over de aanwezige 'landen' in het lokaal. Elk land vertrekt van een bepaalde positie: sommigen zijn arm, anderen rijk. Iedereen krijgt dezelfde opdracht: creëer zoveel mogelijk welvaart voor je bevolking. Om aan het nodige materiaal (grondstoffen en machines) voor productie te
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO

School op wielen - secundair onderwijs

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Presentatie over het leven van straatkinderen en het project van Mobile School. Aan de hand van concrete verhalen, foto en filmpjes worden de aspecten van het straatleven uitgelegd. Thema's zoals druggebruik, leven in een bende, geweld op straat, maar ook de creatieve overlevingstechnieken en de vriendschap op straat worden getoond.
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

De trouwe vriend - naar een kinderverhaal van Oscar Wilde

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
De leerlingen ervaren en beleven het verhaal door ernaar te kijken en ze worden ook interactief betrokken in het stuk. Korte inhoud: De oude waterrat is geen familiemens. Liefde zal best aardig zijn maar ik houd het bij vriendschap, zegt hij graag. De groene vlasvink gelooft de waterrat niet echt. De kleine vogel vertelt de rat een verhaal over een vreemde vriendschap tussen een rijke molenaar en een arme bloemenkweker die Hans heet. De molenaar kan prachtig praten, Hans is meer een man van de daad. Hans heeft er
Lager onderwijs :  
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO