Organisatie :  
In samenwerking met :  
Kiyo, School zonder Racisme en Vormen vzw
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

 

Wereldburgerschapseducatie in BUSO scholen

Organisatie :  
In samenwerking met :  
Djapo en Studio Globo
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
"Juf, waarom zegt Hamid zo weinig?"
"Onze groeten komen uit de supermarkt, niet van de boerderij."
"Meester, komt er nu oorlog?"
 
Elke dag opnieuw komt de wereld binnen. 
Leerlingen groeien op in een superdiverse wereld. 
Zij zijn de wereldburgers van morgen. 
 
Wereldburgerschapseducatie wordt in het onderwijs steeds belangrijker. 
Maar weet jij hoe je diverse mondiale thema's het best in de klas brengt? 
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
In elke schoolomgeving komen beleidsmakers, directie en leerkrachten geregeld voor de volgende vragen te staan: wat is, in deze specifieke situatie, het moreel juiste om te doen? Op welke manier en op welke grond de dialoog aangaan in een levensbeschouwelijke pluriforme schoolomgeving en maatschappij, als het aankomt op moeilijke thema’s? Hoe kunnen we onze leerlingen helpen zich te ontwikkelen tot kritische denkers in het kader van burgerschap in de Belgische rechtstaat? Het beleid en de schoolregels geven
Lager onderwijs :  
2e graad
3rd graad
participatie
Organisatie :  
In samenwerking met :  
Doedèskadèn vzw
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Een actieve en participatieve vorming over leerlingenparticipatie in het onderwijs, met wereldburgerschap als invalshoek.

participatie
In samenwerking met :  
Doedèskadèn vzw
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Een actieve en participatieve vorming over leerlingenparticipatie in het onderwijs, met wereldburgerschap als invalshoek.

participatie
Organisatie :  
In samenwerking met :  
Doedèskadèn vzw
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Een actieve en participatieve vorming over leerlingenparticipatie in het onderwijs, met wereldburgerschap als invalshoek.

Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
In samenwerking met :  
12 andere educatieve organisaties
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Kom naar de ActieWijzer en ontdek hoe je een Actie voor duurzame ontwikkeling (solidariteitsacties, milieuzorgacties, …) op school kan organiseren, zowel met de klas als op schoolniveau.

Organisatie :  
In samenwerking met :  
Diverse NGO's & vzw's
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
9.15 - 9.30: onthaal met koffie
9.30 - 9.45: woordje uitleg door kleur bekennen
 
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
radicaal
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Welke boeken, materialen, oefeningen en werkvormen helpen je als leerkracht om thema's als 'radicalisering' en extremisme in lessen te integreren? Hoe kun je jongeren radicaal ondersteunen om te participeren?

 

De vorming bestaat uit een pakket van 3 sessies van 3u. De modules sluiten nauw aan op elkaar. Tijdens elke sessie ga je aan de slag aan de hand van interactieve oefeningen en concrete materialen.

5 mei 2015, 15.30u – 18.30u : achtergronden van ‘radicalisering’

radicaal
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Welke boeken, materialen, oefeningen en werkvormen helpen je als leerkracht om thema's als 'radicalisering' en extremisme in lessen te integreren? Hoe kun je jongeren radicaal ondersteunen om te participeren?

 

De vorming bestaat uit een pakket van 3 sessies van 3u. De modules sluiten nauw aan op elkaar. Tijdens elke sessie ga je aan de slag aan de hand van interactieve oefeningen en concrete materialen.

5 mei 2015, 15.30u – 18.30u : achtergronden van ‘radicalisering’