Geloof je wat ik geloof

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Tijdens het atelier worden verschillende (interactieve) werkvormen gebruikt. Door middel van een online quiz tasten jongeren eerst de grenzen van hun eigen referentiekader af. Doorheen dit spel van vraag en antwoord worden meteen een heel aantal vooronderstellingen op de helling gezet. Stellen mensen eigenlijk de juiste vragen wanneer ze over religie en levensbeschouwing spreken? Samen met een begeleider van Foyer gaan ze vervolgens met elkaar in gesprek over wat religie en levensbeschouwing vandaag voor mensen betekent. Ze leren ook kritisch om te gaan met de
Type :  
ASO
TSO
KSO

Educatieve koffer Ethiopië

Lagere schoolleerlingen kruipen in de huid van hun Ethiopische leefijdsgenootjes
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
De leskoffer bevat twaalf werkwinkels, vier voor elke graad. Ze behandelen typische elementen uit de Ethiopische geschiedenis, kunst en cultuur. De doe-opdrachten zijn voor elke leeftijd op maat gesneden. De werkwinkel wordt telkens ingeleid met een verhaal, film, kamishibai… en spoort de leerlingen aan om daarna zelf creatief aan de slag te gaan met het aangestipte onderwerp. Leerlingen kruipen in de huid van Ethiopische muurschilders, nemen deel aan overgangsrites bij oerstammen of ervaren een heuse koffieceremonie.
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad

Interculturele klankmeditatie

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Tijdens deze workshop doen we een heleboel stemoefeningen om onze stem los te maken. De ademhaling is hierbij een heel belangrijke factor. Diep en juist ademhalen heeft een heel belangrijke invloed op ons prestatievermogen en op ons welzijn. Een correcte ademhaling ligt ook aan de basis van goed stemgebruik. Iedereen kan deelnemen. Hiervoor heb je geen zangervaring nodig. Heel veel kinderen en jongeren ervaren vaak schaamte of toch een zekere onzekerheid tijdens het zingen of tijdens het expressief uiten. Op een
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

SCHOONHEID IN AFRIKA " rituelen, ceremoniën, tradities"

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Er zijn door alle eeuwen heen allerlei opvattingen geweest over wat mooi is en wat niet. In de loop van de geschiedenis van de mensheid zijn er al veel schoonheidsidealen geweest die ons misschien gek, lelijk of zelfs gevaarlijk voorkomen. In Afrika zijn de opvattingen over schoonheid anders dan deze die we in het westen kennen. Zo wordt in het westen schoonheid veelal bepaald door marketingstrategie, rolmodellen en media. In Afrika wordt dit nog in veel gevallen bepaald door cultureel etnische en godsdienstige rituelen.
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Nepalese Volkskledij

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Himalayan Projects brengt kledij mee van allerlei etnische bevolkingsgroepen mee. De leerlingen krijgen uitleg en kunnen alles passen.
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Tika-ritueel uit Nepal

Tika-ritueel uit Nepal
NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Het tika-ritueel is oeroud en nog zeer populair in Nepal tijdens het Tihar-festival. Er wordt een sierlijk teken op het voorhoofd geschilderd in afwasbare gekleurde pasta.
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Gluren in culturen

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Gluren in culturen is een interculturele wandeling door Molenbeek langs gebedshuizen van verschillende geloofsgemeenschappen. Want naast de islam vinden ook andere religies hun plek in de wijk, van Zwart-Afrikaanse christenen tot orthodoxen en zelf boeddhistische strekkingen. Een Foyer-gids neemt je mee op sleeptouw en schetst hoe samen met de verschillende migratiestromen ook de godsdiensten in de wijk constant evolueren. De verschillende gebedshuizen worden op een actieve manier betrokken. De verantwoordelijke (priester, imam, rabbi, monnik,…) ontvangt ons telkens en
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO

' Puja krans '

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Hindoes over heel de wereld gaan aan Puja doen, zo ook Anshi en haar zusjes. Goden en belangrijke personen worden thuis of in de tempel vereerd door cadeaus te geven of kransen van bloemen te maken. Anshi maakt vaak zelf zo’n krans en legt dit dan als dank in de tempel. De leerlingen krijgen uitleg over wat puja is en waar men dit doet. Vervolgens gaat elke leerling een puja krans maken om zo de theorie in praktijk om te zetten. Via deze workshop komen de kinderen in contact met India en een deeltje van het hinduisme.
Lager onderwijs :  
1ste graad

Ritmes uit West-Afrika

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Een actieve workshop waarbij elke deelnemer individueel kan proeven van de veelzijdigheid die schuil gaat achter de Westafrikaanse slaginstrumenten: djembé, doumdoum en kenkeni. Er wordt gewerkt met uitstekende muzikanten die didactisch sterk onderlegd zijn. Er wordt geleerd dat de djembé van oudsher het zekerste middel van informatieverstrekking is in gebieden waar de beschaving en de school van de blanke man nog niet was doorgedrongen. Vanuit de aangebrachte technieken worden oude rituelen zoals zonneriten en riten van
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

De wereldkeuken in antropologisch perspectief

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Er wordt een keuze gemaakt uit een brede waaier van landen: Turkije, India, Indonesië, Sri Lanka, Filippijnen, Cambodja, Haïti, Jamaica, Honduras, Bolivië, Brazilië, Peru, Marokko, Senegal, Mali, Burkina Faso, Kaapverdië, Guinnee-Bissau, Togo, Niger, Congo, Burundi, Rwanda, Namibië, Tanzania en Zuidelijk Afrika. Adhv van het gekozen thema gaan we op inleefreis. Verschillende aspecten komen aan bod: traditionele muziek beluisterd, specifieke voorwerpen besproken, een hapje gekookt. Doel: ervaringsgericht werken op niveau van de leerlingen.
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO