Kleur Bekennen, wereldburgerschap, wereldburgerschapseducatie, nascholing
Organisatie :  
In samenwerking met :  
Oxfam vzw en Djapo vzw
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Rechtvaardige wereldeconomie in de klas: interactieve workshops!

Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Kleur Bekennen, wereldburgerschap, wereldburgerschapseducatie, nascholing
Organisatie :  
In samenwerking met :  
Oxfam en Vormen vzw
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Rechtvaardige wereldeconomie in de klas: interactieve workshops!

Bar Del Mundo

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Dit is een niet begeleide workshop, je begeleidt als leerkracht zelf het spel. Bar Del Mundo is een gratis informatief spel over de wereldreis van dagdagelijkse producten. Tijdens het spel bezoek je verschillende locaties op en rond het Eilandje in Antwerpen. Met behulp van tablets voeren jongeren verschillende opdrachten uit en leren ze meer over eerlijke handel. Alle informatie vind je op www.bardelmundo.be.
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO
Organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Kan je je huidskleur afwassen? Wie is de baas van het heelal? Soms is het belangrijk om vragen de vrije loop te laten. Doordenken op prikkelende vragen, zo leren kinderen hun gedachten onder woorden te brengen en te luisteren naar mekaar. Zo ontwikkelen ze een eigen waardenkader, wat hen helpt om uit te groeien tot veerkrachtige en kritische wereldburgers. Tijdens deze nascholing ontwikkel je je vaardigheden als filosofisch gespreksleider. We reiken je een basisschema aan dat helpt om inspirerende vragen te stellen
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad

De Wereld aan Tafel

De Wereld aan Tafel
NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
'De Wereld aan Tafel' verdeelt de spelers in wereldleiders en boeren. Sommige boeren komen uit het Noorden, andere boeren komen uit het Zuiden. De boeren verbouwen landbouwproducten voor de internationale markt. Hun doen en laten wordt voor een stuk bepaald door beslissingen die de wereldleiders nemen. Om die beslissingen te nemen, komen de wereldleiders samen en gaan ze rond de tafel zitten... De prijs en kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid sessies die aangevraagd worden en de verplaatsingsafstand. We verwijzen daarom graag naar onze site
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO

Wereldcasino

Wereldcasino
NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Miljoenen dollars of euro's van het ene land naar het andere versassen. Winst maken of nu en dan verlies lijden. Speculeren moet een spannende bezigheid zijn ... voor de speculanten. Van de gevolgen voor de betrokken landen en hun bevolking trekken de financiële spelers hun niks aan. 'Wereldcasino' leert de spelers niet hoe ze geld kunnen verdienen door te beleggen. Het spel schenkt de spelers inzicht in de mechanismen van financiële speculatie en staat stil bij de gevolgen voor de betrokken landen. De prijs en kosten zijn
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO

Handel in Kwaziland X

Handel in Kwaziland
NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Kwaziland is een fictief ontwikkelingsland. Elk jaar proberen de dorpen en de steden van Kwaziland aan de behoeften van hun bevolking tegemoet te komen. Om in hun opzet te slagen, rekenen ze op de hulp van hun regioverantwoordelijken en de nationale regering. Tijdens het spel voelen de spelers de invloed van de internationale markt op de lokale economie. Is die invloed een zegen of een vloek? Wie houdt het hoofd boven water? De prijs en kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid sessies die aangevraagd worden en de verplaatsingsafstand. We verwijzen daarom graag naar onze site
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO

Handel in Kwaziland

Handel in Kwaziland
NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Kwaziland is een fictief ontwikkelingsland. Elk jaar proberen de dorpen en de steden van Kwaziland aan de behoeften van hun bevolking tegemoet te komen. Om in hun opzet te slagen, rekenen ze op de hulp van hun regioverantwoordelijken en de nationale regering. Tijdens het spel voelen de spelers de invloed van de internationale markt op de lokale economie. Is die invloed een zegen of een vloek? Wie houdt het hoofd boven water? De prijs en kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid sessies die aangevraagd worden en de verplaatsingsafstand. We verwijzen daarom graag naar onze site
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO

Chico en de Chocoladetrafiek

Eerlijke handel
NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Chico woont in Vervanyrië. Ginds in het Zuiden heeft hij het best naar zijn zin, ook al is het er niet altijd even gemakkelijk. De spelers krijgen het dadelijk ook naar hun zin, want ze mogen chocoladedesserts maken voor het schoolfeest. Met een boodschappenlijstje racen ze door de winkel op zoek naar de nodige ingrediënten. Wanneer ze ontdekken welke ingrediënten uit eerlijke of oneerlijke handel voortkomen, neemt het spel een wending. Als ze Chico en de mensen in Vervanyrië willen helpen, zullen ze bewust en eerlijk
Lager onderwijs :  
3rd graad

Wereldhandelsspel 2

Wereldhandel
NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Een andere versie van Wereldhandelsspel 1, aangepast aan de recentere politieke en economische situatie. Deze versie wordt gespeeld met 12 landen: 3 rijke landen, 3 vakantielanden, 3 energielanden en 3 agrarische landen. De deelnemers worden in landenteams opgesplitst en ieder land moet zijn economie draaiende houden en zijn inwoners voorzien van voldoende eindproducten: brood, elektriciteit, textiel, ... In het spel komen verschillende economische aspecten aan bod: investeringen, de functie van arbeid in de
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO