Jonge wereldburgers in actie. Op weg naar een eerlijke planeet! (Op maat!)

Beschrijving
Beschrijving :  
Jouw school omtoveren tot een school vol wereldburgers? Daar ondersteunt Miel Maya Honing je graag bij! We bieden pedagogische begeleiding van een schoolteam aan bij het organiseren van een structureel project rond mondiale vorming (wereldburgertraject). De bedoeling is de leerkrachten te coachen zodat zij van hun school een echte Fair Trade school kunnen maken en van hun leerlingen echte ‘wereldburgers’. Hoe de coaching precies in zijn werk gaat, wordt in onderling overleg bepaald. Het gaat om een samenwerking tussen de school en de organisatie, die dus niet op voorhand vastligt. De ondersteuning bestaat erin advies te geven op organisatorisch en inhoudelijk vlak, concrete suggesties te doen qua werkvormen en materialen en het bijscholen van de leerkrachtenploeg. Ook het begeleiden van een aantal werkvormen bij de kinderen zelf behoort tot de mogelijkheden.
Doelgroep :  
Lager onderwijs
Lager Onderwijs :  
3e graad