KRAS (Scholierenparlement)

KRAS scholierenparlement is een debatproject voor jongeren rond mondiale thema's
Beschrijving
Beschrijving :  
KRAS is een scherp en snedig discussie- en rollenspel voor 16+. Het biedt jongeren de kans om hun onversneden mening en krasse uitspraken op de wereld los te laten. KRAS is de opvolger van het Scholierenparlement. We combineren de sterkte van het Scholierenparlement met een flexibele werkwijze. KRAS rust dus nog steeds op dezelfde pijlers als zijn voorganger. Inleving en discussie staan centraal in KRAS. Jongeren krijgen best zicht op de vaak heikele, mondiale problemen vanuit het standpunt van mensen die er iets over te zeggen hebben. Door in de huid te kruipen van een bedrijf, een ngo, de regering van een land, de pers of een belangengroep ondervinden ze aan den lijve de spanningen die bestaan tussen de verschillende partijen. Doorheen het debat scherpen de deelnemers hun argumenten aan en proberen tot een oplossing te komen. Na het rollenspel krijgen de jongeren de kans om hun eigen mening over het thema uit te spreken. Ze toetsen hun inzichten en standpunten bij de andere jongeren van de groep. En waarom lokale beleidsmakers ook niet eens het vuur aan de schenen leggen? Of nog beter … trek samen met Globelink in mei naar Brussel. KRAS zorgt ervoor dat de deelnemers hun zegje kunnen doen in de Kamer, de Senaat of het Vlaams Parlement tegenover politici en experten. KRAS is er speciaal voor die 16+’ers die tijd willen vrijmaken om te discussiëren over stevige onderwerpen.
Doelgroep :  
Secundair onderwijs
Secundair Onderwijs :  
3e graad
4e graad
Type :  
ASO
TSO
KSO