Het Kenniscentrum voor Wereldburgerschapseducatie gaat digitaal

 

Het Kenniscentrum voor Wereldburgerschapseducatie, voortaan Kruit, is zowel een online als een real life platform voor iedereen die op één of andere manier betrokken is bij wereldburgerschapseducatie in het onderwijs. Op www.wijzijnkruit.be laten we op regelmatige basis relevante actoren aan het woord die zich op één of andere manier engageren voor wereldburgerschap op school. Op die manier hopen we jullie te inspireren en het debat rond wereldburgerschap te voeden.

Kruit brengt daarnaast minimaal vier keer per jaar geïnteresseerde actoren samen in Brussel om inhoudelijk in interactie te treden over een specifiek onderwerp, idee of praktijk. Tenslotte faciliteren we samenwerking tussen diverse actoren via innovatielabs. Deze labs ontstaan op initiatief van de deelnemers aan Kruit. Deelnemers vinden elkaar en besluiten nauwer samen te werken of ideeën uit te wisselen. Vanuit Kruit proberen we zoveel mogelijk dergelijke initiatieven op maat te ondersteunen.