Van polariserende beeldvorming tot constructieve dialoog

 

Hallo Inspiratiedag 2018 op 17 april wil leerkrachten van basis en secundair onderwijs tools aanreiken om constructief om te gaan met een diversiteit aan waarden en levensbeschouwingen binnen en buiten onze schoolmuren. We hadden in de Erasmushogeschool van Brussel al een verkennend gesprek met Arzu Yentür, projectcoördinator van Democratische Dialoog (onderdeel van Urban Coaching & Education van Erasmushogeschool Brussel) . Zij duidt in de workshop “Interculturele dialoog over gevoelige thema’s” hoe we een open en waardevolle communicatie met de ander mogelijk maken. 

 

Het unieke multidisciplinaire team van de Democratische Dialoog, want samengesteld uit experten in verschillende levensbeschouwingen, een deradicaliseringsexpert, een psycholoog, een filosoof, een moraalwetenschapper en een godsdienstwetenschapper, is onmiddellijk na de aanslagen in Parijs en Brussel uit de startblokken geschoten met als doel dialoogtools voor docenten aan de lerarenopleiding uit te werken. Al vlug verlegde het actieterrein zich naar leerlijnen binnen de Erasmushogeschool Brussel en het onderwijslandschap in Vlaanderen en Brussel. De werking, van éénmalige workshops tot coachingtrajecten, wordt onderbouwd met en gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek, op haar beurt weer gelinkt aan Europese projecten.

Aan de hand van casussen (bijvoorbeeld levensbeschouwelijke discussies over de ‘evolutieleer’ of ‘radicalisering’), een kijkwijzer, cirkelgesprekken en stellingen wordt er stilgestaan bij mogelijke vooroordelen en blinde vlekken. Maar cultuur is veel breder dan alleen etnische thema’s. Het kan ook over onze kledij en andere facetten van onze levensstijl gaan. Het hoeft dus niet altijd ‘vergezocht’ of ‘geëxotiseerd’ te zijn.

Democratische Dialoog pleit ervoor dat scholen ‘labo’s’ mogen zijn waarbinnen geoefend en geëxperimenteerd wordt. Elke school ligt in een unieke buurt en dat bepaalt op haar beurt weer sterk de gangbare schoolcultuur. Het aanbod van Democratische Dialoog betreft dan ook een aanbod ‘op maat’ waarbij naast het klasniveau, ook de schoolcultuur mee in de analyse en in de aanpak wordt meegenomen. De Erasmushogeschool Brussel zelf situeert zich in een superdiverse context, een ideaal oefenterrein voor toekomstige leerkrachten om met de uitdagingen van de 21ste eeuw om te gaan, waar men zich ook bevindt.

Naast workshops of coaching kan je bij Democratische Dialoog ook terecht voor advies, het modereren van debatten, organiseren van studiedagen en dat allemaal onder de begeleiding van de juiste experten (www.democratischedialoog.be)