Kleur Bekennen evolueert

Vanaf september 2019 wijzigt de structuur van het programma ingrijpend. Hierdoor zullen de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) elk een eigen beleid voeren wat betreft wereldburgerschapseducatie in het onderwijs. Op deze website zal je een overzicht terugvinden van het relevante aanbod van iedere provincie en de VGC.

 

Daarnaast verwijzen we graag door naar www.wijzijnkruit.be. Kruit is het kenniscentrum voor wereldburgerschapseducatie en is het kersverse initatief dat vanuit het Belgisch Ontwikkelingsagentschap vormgegeven zal worden. Kruit is zowel een online als een real life platform voor iedereen die betrokken is bij wereldburgerschap in het onderwijs, zodat geïnteresseerde actoren inhoudelijk met elkaar in interactie kunnen treden over een specifiek onderwerp, idee of praktijk.