Nascholing leerlingenparticipatie in Hasselt

Helaas is deze vorming intussen volzet!

 

Dat leerlingenparticipatie een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van leerlingen, staat al lang buiten kijf. Maar hoe begin je eraan? Hoe ver kun of moet je gaan? Hoe vind je een evenwicht tussen wat leerlingen écht belangrijk vinden en het behalen van de leerplandoelstellingen? En hoe kan wereldburgerschap op school een hefboom zijn voor leerlingenparticipatie of omgekeerd?

 
Dinsdag 12 februari 2019 organiseert Kleur Bekennen een actieve en participatieve vorming over leerlingenparticipatie in het lager onderwijs, met wereldburgerschap als invalshoek. Onder de vleugels van expert Jan Van Dijck van Doedèskadèn ervaar je hoe jongeren meer eigenaarschap krijgen binnen wereldburgerschapsprojecten op je school. Je gaat aan de slag met concrete voorbeelden en participatiemethodieken en maakt een terugkoppeling naar je eigen school. Daarnaast is er ook tijd voor uitwisselen, plannen en een bezoek aan het documentatiecentrum.

Wanneer

Dinsdag, 12 februari 2019

van 9 tot 15 u. (broodjeslunch)

 

Waar

Provinciehuis, lokaal A-1.17 (leercentrum), Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

 

Doelgroep

Leerkrachten Lager Onderwijs, Buitengewoon Lager Onderwijs

Zorgcoördinatoren

 

Organisator

Kleur Bekennen i.s.m. Provincie Limburg Educatief Centrum

 

Meer info
kleurbekennen@limburg.be

 

 

CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te testen indien u een menselijke bezoeker bent teneinde spam-inzendingen te vermijden.