11.11.11

Adres:

Vlasfabriekstraat 11
Brussel 1060
België
Telefoon: 02 536 11 23
Fax: 02 536 19 10
GSM :  
xxx
Website:
www.11.be/11
E-mail:
school@11.be
11.11.11 is de koepelorganisatie van de Noord-Zuidbeweging en werkt aan een rechtvaardige wereld op drie manieren: Solidariteit met het Zuiden:  11.11.11 ondersteunt en werkt samen met partnerorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Beleidsbeïnvloeding: 11.11.11 weegt op de beslissingen van de overheden,  internationale instellingen en van bedrijven om de oorzaken van onrecht en armoede aan te pakken Bewustmaking in eigen land: 11.11.11 informeert en sensibiliseert de eigen bevolking, o.a. met educatief materiaal en door campagne te voeren.