Kleur Bekennen Brussel

Adres:

Marqstraat 16-18 Huis van het Onderwijs
Brussel 1000
België
Telefoon: 02 210 63 93
Fax: 02 219 18 57
GSM :  
02 210 63 93
Website:
http://www.kleurbekennen.be
E-mail:
ellen.braet@vgc.be

Kleur Bekennen ondersteunt en stimuleert scholen bij de sensibilisering van jongeren van 10 tot 18 jaar in relatie tot wereldburgerschap. In elke provincie bieden onze educatieve medewerkers advies, begeleiding en vormingen op maat van je team en school.