Kleur Bekennen Nationaal

Adres:

Hoogstraat 147 BTC
Brussel 1000
België
Telefoon: 02 505 18 20
Fax: 02 505 18 51
GSM :  
02 505 18 20
Website:
http://www.kleurbekennen.be
E-mail:
kleurbekennen@btcctb.org
Kleur Bekennen ondersteunt en stimuleert scholen bij de sensibilisering van jongeren van 10 tot 18 jaar in relatie tot wereldburgerschap. In elke provincie bieden onze educatieve medewerkers advies, begeleiding en vormingen op maat van je team en school.