Multi Mondo

Adres:

St Sebastiaanstraat 45
Oostende, West-Vlaanderen 8400
België
Telefoon: 059 51 18 60
E-mail:
multi.mondo@hotmail.com

De organisatie werd opgericht op 25 oktober 2005 en de leden zijn allochtonen en autochtonen.

Doel 1: Werken aan een verdraagzaam samenleven tussen de verschillende gemeenschappen, aan begrip, sensibilisatie en educatie. Allochtonen de mogelijkheid bieden tot ontplooiing en participatie aan de hand van verschillende activiteiten.

Doel 2: Een betere ontwikkelingssamenwerking kan de migratiedruk afnemen. De asielmogelijkheden inperken en investeren in herkomstlanden. Het migratiedossier kan wel gekoppeld worden aan steun voor duurzame ontwikkeling ter plaatse