Aanbod kleur bekennen

Aan de slag vanuit een gedeelde visie

Kleur Bekennen wil de impact van wereldburgerschapseducatie binnen het onderwijs verbreden en verdiepen.

We stimuleren leerkrachten om de verbanden tussen wereldthema’s creatief te verkennen. De vaardigheden die leerlingen nodig hebben om solidaire wereldburgers te zijn, staan daarbij centraal. Kleur Bekennen ontsluit voor leerkrachten een kwaliteitsvol educatief aanbod rond de thematische invalshoeken en vaardigheden van wereldburgerschapseducatie. Daarom hechten we veel belang aan een nauwe dialoog met de vele organisaties die aanbod ontwikkelen. Samen verbeteren en vernieuwen we voortdurend het aanbod, op maat van verschillende doelgroepen.

Gebruik de kennis en ervaring van onze medewerkers

Onze educatieve medewerkers staan dichtbij leerkrachten en directies. Ze maken hen wegwijs in het aanbod en begeleiden hen bij de uitbouw van wereldburgerschapseducatie in de klas en op school. Het team van Kleur Bekennen kent de noden en vragen vanuit het onderwijs zeer goed. Die kennis delen we graag. 

 

Aan de slag met het analyserooster

In onze webrubriek Materialen onder de loep stellen we educatieve materialen voor. Deze zijn altijd geanalyseerd door een panel van experten. Wil je graag feedback over je eigen educatief materiaal? Contacteer Erika Nobels, Verantwoordelijke educatief materiaal. Deskundigen screenen materialen aan de hand van een uitgebreid analyserooster. Dit rooster is ook een handige tool voor organisaties die nieuwe materialen willen ontwikkelen.