Vaardigheden voor wereldburgers

 

Kleur Bekennen zet in op het ontwikkelen van verschillende vaardigheden die nodig zijn om de wereld met open vizier tegemoet te treden: kennisvaardigheden, sociaal-emotionele en gedragsvaardigheden.

 

Gebruik je hoofd

Wereldburgerschapseducatie ontwikkelt cognitieve vaardigheden, zoals het begrijpen van gebeurtenissen, kritisch denken en het leggen van feitelijke verbanden. 
Alleen vanuit een open en onderzoekende houding kan je afstand nemen van eigen vooroordelen en opvattingen, en kan je lokale uitdagingen kaderen binnen een mondiaal perspectief. 

 

Laat je hart spreken

Wereldburgerschapseducatie stimuleert socio-emotionele vaardigheden, zoals het tonen van respect, empathie en verantwoordelijkheidszin. 
Hierdoor leren kinderen en jongeren om op een respectvolle en solidaire manier in dialoog te gaan met elkaar over de uitdagingen van deze wereld. 

 

Gebruik je handen

Wereldburgerschapseducatie ontwikkelt ook gedragsmatige vaardigheden
Als individu, maar ook als (klas)groep, kun je je op verschillende manieren engageren voor een meer rechtvaardige wereld.