Wereldburgerschapseducatie werkt onderwijsbreed

 

Waarom wereldburgerschapseducatie? 

Wereldburgerschapseducatie wil leerlingen ondersteunen in hun ontwikkeling tot kritische burgers die zich bewust zijn van de mondiale uitdagingen en de wereldwijde onderlinge afhankelijkheid. Leerlingen worden daarbij gestimuleerd om zich te engageren voor een meer rechtvaardige wereld.

Wereldburgers zijn zich bewust van hun rechten en plichten. Ze stellen vragen, zoeken antwoorden, ondernemen actie. Daag je leerlingen uit om zich te ontpoppen tot actieve wereldburgers! 

 

Wereldburgers vormen, hoe doe je dat?

Het vraagt veel vaardigheden om als actieve wereldburger in het leven te staan. Een belangrijk aspect van wereldburgerschaps-educatie is het herhaaldelijk oefenen op kritisch denken.

Wereldburgers weten dat kleine problemen en grote vraagstukken niet losstaan van mekaar. Het debat over ‘eerlijke’ prijzen voor kledij of voedsel hangt bijvoorbeeld nauw samen met duurzame ontwikkeling of sociale rechtvaardigheid. Binnen wereldburgerschapseducatie brengen we de vele wereldthema’s onder in acht thematische invalshoeken. Deze invalshoeken vormen een handige leidraad om kleine en grote thema’s te onderzoeken, vanuit verschillende standpunten en in hun onderlinge samenhang.

 

Hoe start ik met wereldburgerschapseducatie?

Goed nieuws: je bent wellicht al bezig! Elke klas of school behandelt wel eens wereldthema’s. Wil je graag ondersteuning om op een meer structurele manier rond wereldburgerschapseducatie te werken? Dan staan de educatieve medewerkers van Kleur Bekennen in elke provincie voor jou klaar. Zij maken jou graag wegwijs in het volledige aanbod van Kleur Bekennen en gaan op zoek naar begeleiding op maat voor jouw klas of school. 

Wereldburgerschapseducatie reikt mogelijkheden aan om diverse thema's uit te diepen op elk niveau. Wereldburgers zetten hun eerste stappen in de basisschool en ontpoppen zich tot kritische jongeren in het secundair onderwijsHet aanbod binnen wereldburgerschapseducatie speelt in op de leersituatie van elke groep jongeren. Met aandacht voor specifieke noden in onder meer ASO, BSO, KSO en TSO.

Wereldburgerschapseducatie is daarnaast van groot belang in de lerarenopleiding zodat toekomstige leerkrachten op een duurzame manier leren werken rond mondiale thema's in de klas.