Thematische invalshoeken
Het Metroplan toont je de weg

Link naar de actualiteit

Elke klas en school zoekt aansluiting bij de actualiteit en bij wat leeft op school. En maakt een keuze uit de vele wereldthema’s. Met wereldburgerschapseducatie kan je een klein, concreet onderwerp of thema opentrekken. Je kan het ruimer bespreken binnen één van de acht thematische invalshoeken van ons Metroplan voor wereldburgers. Ook kan je belangrijke begrippen als ‘vrede’ of ‘diversiteit’ heel concreet verkennen. Je kan daarbij vertrekken van actuele gebeurtenissen in het leven van leerlingen of in de wereld. Wereldburgerschapseducatie laat je een boeiend en soms ook grillig parcours afleggen met je leerlingen.

 

Wil je weten waar je al halt hield?

Vraag je je af hoe je met je klas verder kan op de ingeslagen weg? Consulteer het Metroplan voor Wereldburgers! Hierop vind je veel concrete aanknopingspunten, en natuurlijk de acht thematische invalshoeken.