Kinderrechten als allesomvattend kader

“Voor onze wereldburgerschapsactiviteiten hebben we steeds met Kleur Bekennen samengewerkt”, vertelt Bram Mateusen, coördinator en lesgever in de afdeling Verzorging. “In het schooljaar 2016-2017 kregen we een extra boost toen we met de vzw Vormen - nu Plan International - de fundamenten legden voor het behalen van het label van de eerste secundaire Jongerenrechtenschool. De uitdaging was om het thema kinderrechten te koppelen aan de vakoverschrijdende eindtermen. Daardoor bleef het werk niet beperkt tot de werkgroep mondiale vorming, maar werden er linken gelegd met alle andere werkgroepen op school. Het resulteerde in de visietekst ‘Sint-Lutgardis for Rights’. Kinderrechten vormen in onze school het brede of allesomvattende kader waarin we de gehele schoolwerking een plaats geven.”

“Dit schooljaar is er een intense samenwerking met de werkgroep Cultuur. Een massadans, met een choreografie die geïnspireerd is door de mensenrechten, zal op de opendeurdag de apotheose vormen. De werkgroep doet, met subsidies van Canon Cultuurcel, hiervoor beroep op de organisatie dAnsbeeld”.

Een artistiek project is tevens een ideale manier om leerlingenparticipatie in de praktijk te zetten”, gaat Bram Mateusen verder. “Leerlingen reflecteren rond mensenrechten, ze uiten hun emoties en ze drukken hun waardenbeleving uit. Het is een natuurlijk en spontaan samenspel van Hoofd, Hart en Handen. Op die manier blijkt het een hefboom te zijn om de - tot nu toe eerder stroeve -leerlingenparticipatie op schoolniveau nieuw leven in te blazen”.

Ook in het Sint Lutgardis in Mol is tijdsgebrek natuurlijk een belangrijk gegeven. “We horen zeker ook de verzuchtingen van leerkrachten, maar toch is er een positieve evolutie naar meer begrip. De collega’s zien in de vakoverschrijdende projecten steeds meer linken met hun eigen vak. Werken rond wereldburgerschap wordt zo niet langer gepercipieerd als “luxetijd”, maar wordt ook als pure ‘leerwinst’ ervaren. Communicatie op schoolniveau speelt daarbij een centrale rol. Zo wordt op de website zichtbaar gemaakt hoe alles aan elkaar gelinkt is”, benadrukt Bram.