"Het is een werk van elke dag. Geduldig opbouwen is de boodschap."

De kleuter- en lagere Unescoschool Sterrenbos oogst succes met uniek schoolproject rond wereldburgerschap

Op dinsdag 17 april organiseert Kleur Bekennen een nieuwe Inspiratiedag in Gent. Verschillende scholen zullen er vertellen over wereldburgerschapseducatie in de klas. De Unescoschool Sterrenbos uit Hamme is er alvast ook bij. Hun schoolteam bouwt vanuit een sterke visie een waardevol en uniek pedagogisch project uit. En met verpletterend succes. Hun leerlingenaantal is gedurende de laatste 6 jaren verdrievoudigd. Wij konden niet wachten tot april en brachten hen reeds een bezoekje.

 

We keren terug naar 2012. Na enkele zeer moeilijke jaren kiest Unescoschool Sterrenbos uit Hamme resoluut voor een volledig nieuwe start. Het schoolbeleid wordt grondig vernieuwd en, om de moeilijke overgang zo succesvol mogelijk te laten verlopen, kiest de school van meet af aan voor een duidelijk onderbouwde schoolvisie met unieke accenten. Wereldburgerschap krijgt onder meer een centrale plaats toegewezen. Het duurt niet lang vooraleer Sterrenbos door de hoofdzetel in Parijs als UNESCO-school erkend wordt. Meteen een stevige duw in de rug.

Een klein team met veel draagkracht

“Heel vaak wordt wereldburgerschapseducatie met eenmalige projecten gelijk gesteld. Dat is echter een groot misverstand. In Unescoschool Sterrenbos ligt dat volledig anders”, verduidelijkt directrice Iris Bréda. “Het is een werk van elke dag. Geduldig opbouwen en gefocust vooropgestelde leerlijnen uitwerken, is bijzonder belangrijk. Die geïntegreerde aanpak zorgt er nadien voor dat ook eenmalige initiatieven rond wereldburgerschap veel vlotter op de rails geraken en uitgewerkt worden”.

Het succesvolle nieuwe pedagogisch project in Unescoschool Sterrenbos is echter niet alleen het werk van de directie, maar is het resultaat van geëngageerde leerkrachten en een betrokken netwerk rond de school. “De geïntegreerde aanpak impliceert een grote draagkracht van het hele team”, vertelt directeur Bert Reyns. “Vanaf de aanwerving tot en met de functioneringsgesprekken wordt het engagement rond wereldburgerschap systematisch geëvalueerd. In dit verhaal kunnen leerkrachten op elkaar rekenen, waarbij ze elkaars motivatie prikkelen”.

“Intrinsieke motivatie van de leerkrachten is echter niet genoeg. Een duidelijk kader rond wereldburgerschap blijft onontbeerlijk. Het universeel SDG-kader van UNESCO houdt ons bij de les en maakt het gemakkelijker om onze boodschap te verspreiden met ouders en met een breed netwerk”.

Participatie tussen alle schoolbetrokkenen

De grote uitdaging ligt vooral in de vertaling van alle mooie principes naar boeiende en creatieve activiteiten voor de leerlingen. Ook hier baseert de school zich op intrinsieke participatie. “Als er elke schooldag door kinderen, ouders en teamleden nieuwe ideeën op tafel gegooid mogen worden, dan voed je een groeiproces van alle schoolbetrokkenen”, zegt Iris Bréda.

“Onze aanpak verloopt echter niet zonder systematiek”, vult Bert Reyns aan. “We werken bijvoorbeeld rond vijf werelddagen op school, waarbij we ons niet op alle SDG’s richten, maar bewust kiezen voor twee afgebakende thema’s. Op die manier blijft alles, zowel voor leerlingen als voor leerkrachten, toegankelijk. Dit jaar spitsen we ons toe op ‘gender’ en ‘ongelijkheid’”.

“Door gestructureerd rond wereldburgerschap te werken, creëren we als team een soort reflex om gedurende het schooljaar ook nog extra acties uit te werken. Zoals de 11 novemberviering waar leerlingen, ook kleuters, betrokken worden in het complexe verhaal van ‘herinneringseducatie’ en ‘vredesopvoeding’.  Op deze vrije dag vindt een grote optocht plaats in Hamme. 35 % van de deelnemers zijn kleuters. Ouders werken dan vanzelf fier mee.”, aldus Iris Bréda.

“Dergelijke activiteiten kunnen op heel wat enthousiasme rekenen en dat resulteert in nieuwe acties. De moeder van één van onze leerlingen schreef het boekje ‘Blub en blob en de scheepswrakken’, waarna de kinderen de prenten aangeleverd hebben. Hun muzische prent is zelfs tot bij UNESCO in Parijs geraakt. Dat is toch fantastisch?”