Een wereldburger is een mondige burger

“Het is ons doel om interactief met wereldburgerschap aan de slag te gaan”, dat zegt directeur Els van Winckel van vrije lagere oefenschool Windekind in Vorselaar.  Hun wbe-werking is gelinkt aan een schoolvisie die leerlingen de nodige ruimte en ondersteuning wil geven om zich te ontwikkelen tot kritische, zelfbewuste en begripsvolle jongeren. Dit schooljaar legt de school met haar ‘Babbelboxproject’ de focus op mondigheid. “We willen de leerlingen stimuleren tot dialoog, hen helpen een mening te vormen en die kenbaar te maken. Via een uitwisseling met een Engelse school stelden we vast dat de Engelse kinderen  veel vaardiger uit de hoek kwamen. Deze kinderen waren mondig en zelfzeker, soms op het randje van te assertief, maar wel sterk hoor en dus inspirerend voor ons.”

Directeur Els kan rekenen op  projectbegeleider An Jacobs.  Zij ziet het als haar opdracht het schoolteam van een dertigtal  leerkrachten te ondersteunen in de uitwerking van de  nieuwe ZILL-doelstellingen  (leerplan van de katholieke koepel ‘Zin in Leren en Leven’). Op korte termijn heeft dit team al betekenisvolle stappen gezet. Dat komt omdat alle leerkrachten  in het proces berokken worden. Aan de hand van vragenlijsten en gerichte terugkoppeling werden prioriteiten vastgelegd.  Weerstand vermindert als collega’s betrokken worden .  Zelfs de kinderen werden hierbij betrokken. Deze werkwijze is een erfenis van een eerder gelopen ‘proeftuin voor innovatief onderwijs’, een driejarig traject dat de school nu autonoom verder zet.  

Met het babbelboxproject  geeft de school alle graden ruimte om te experimenteren. Op vastgestelde tijdsstippen in het weekrooster oefenen kinderen de nodige communicatieve vaardigheden. Hun boodschappen worden gefilmd en gestreamd op de website. De doelstellingen zijn duidelijk en dan wordt het een koud kunstje om Muzische vorming en WO hierop af te stemmen. De besproken thema’s worden opgepikt in activiteiten zoals gedichtendag, verkiezing van het leerlingenparlement, themaspreekbeurten, enz. … Zo wordt de basis gelegd voor vakoverschrijdend werken.

Veel hangt af van een positief schoolklimaat. Veel oefenen en kansen krijgen, en daarbij ook mogen mislukken, dat vraagt een veilig klasklimaat. Wat dit betekent ervaren de leerkrachten op een personeelsvergadering waar ze die vaardigheden zelf uitproberen. Zo leren alle schoolbetrokkenen op een ervaringsgerichte wijze.

“Maar we zijn er nog niet”, zegt begeleider An. “Het is moeilijk om kinderen de actualiteit te laten volgen. Dit jaar experimenteren we met de ‘actuamuur’ bij de vijfdejaars. Maar willen we echt vooruitgang boeken, moeten we ook de ouders meekrijgen om kinderen gevoelig te houden voor actualiteit. Daar werken we nog aan en dus zijn we nieuwsgierig hoe andere scholen dat aanpakken.”