Onze projectoproep is er opnieuw!

 

 

Veel leerkrachten kijken er naar uit om in de klas met wereldburgerschapseducatie aan de slag te gaan. Helaas ontbreken vaak tijd en/of middelen om er voluit voor te gaan. Kleur Bekennen heeft gelukkig de oplossing en lanceert elk voorjaar een projectoproep voor wereldburgerschap!
 

Scholen die een dossier indienen, maken kans op gratis begeleiding. Daarbij hoort ook een financiële bijdrage om het initiatief te helpen realiseren. Het dossier kan betrekking hebben op de educatieve aanpak van een schoolteam of kan de ontwikkeling van een schoolvisie en -beleid met wereldburgerschapseducatie als leidend principe stimuleren.
 

Heb je de projectoproep gemist of werd jouw initiatief niet geselecteerd? Geen nood. Kleur Bekennen biedt het hele jaar door advies & ondersteuning voor elke school, echter zonder het financiële aspect. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Zo mis je onze projectoproep zeker niet.

 

 

Projectoproep 2018-2019: Focus op leerlingenparticipatie
 

Met deze projectoproep wil Kleur Bekennen schoolteams ondersteunen om wereldburgerschapseducatie (WBE) op een duurzame manier te verankeren zowel in het beleid van de school als in de dagelijkse klaspraktijk.
 
Dit jaar focussen we opnieuw op initiatieven van schoolteams die expliciet aandacht hebben voor het versterken van leerlingenparticipatie in het kader van hun werking omtrent wereldburgerschapseducatie. Door leerlingen actief te laten participeren aan de werking vergroot je niet alleen het draagvlak, maar stimuleer je ook hun democratische vaardigheden als wereldburger.
 
Als jullie aanvraag geselecteerd wordt, krijgen jullie in de eerste plaats inhoudelijke ondersteuning van Kleur Bekennen. Deze ondersteuning houdt in dat er minstens 3 contactmomenten zijn met je school en de begeleider van Kleur Bekennen verspreid over het hele schooljaar. Tijdens deze momenten krijgen jullie advies en ondersteuning op maat zodat jullie plannen succesvol gerealiseerd kunnen worden.
Bovendien kan jullie school rekenen op een financiële ondersteuning voor bepaalde kostensoorten gerelateerd aan het initiatief. 

Alle informatie over de projectoproep voor het schooljaar 2018-2019 kan je terug vinden in deze handleiding. Neem deze zeker en vast door vooraleer je het aanvraagformulier gaat invullen!

Dien het ingevulde aanvraagformulier (in Word-bestand) ten laatste op 16 september 2018 23u59 in bij Kleur Bekennen. Lees aandachtig alle vereiste stappen na in de handleiding! 

Je kan ook werk maken van leerlingenparticipatie en draagvlakversterking i.f.v. wereldburgerschapseducatie zonder deel te nemen aan de projectoproep. Consulteer snel onze Inspiratiebundel hierover.