Uitgedaagd door de Antwerpse superdiverse context

Leerlingen van het Stedelijk Lyceum Waterbaan in Deurne werken samen met Antwerpse OKAN-leerlingen projecten uit, ze bezoeken scholen in China, ze gaan als vrijwilligers naar Kroatië en ze nemen deel aan de klimaatmarsen. “We proberen samen met de leerlingen zoveel mogelijk activiteiten rond wereldburgerschap te organiseren. Dit doen we niet enkel uit noodzaak omwille van onze superdiverse context - helaas vaak gekenmerkt door kansarmoede - , maar vooral omwille van de enorme leerwinst die we realiseren dankzij deze projecten”, verduidelijkt Soumaya El Allachi.

Het is bijgevolg geen verrassing dat het schoolteam op een soepele en constructieve manier de dialoog aangaat met de klimaatbrossers. “We zetten steeds extra in op verschillende actuele thema’s, zoals momenteel bijvoorbeeld de nakende verkiezingen. De leerlingen hebben ook zelf het thema milieu een centrale plaats gegeven binnen onze wereldburgerschapsactiviteiten. In de eerste graad zetten we bijgevolg in op een project over de waterkwaliteit. De opdrachten, met labo-proeven, worden door de spijbelaars uitgewerkt. Dat is de deal. Net als het thema klimaat, is voor ons bewustwording over het thema milieu belangrijk”, vertelt Soumaya enthousiast. “Op die manier zien ook de andere collega’s dat onder de spijbelaanpak een onderwijsdeskundig plan schuil kan gaan dat bijdraagt tot onze onderwijsdoelen.”

De uitdagingen voor een superdiverse school zijn niet te onderschatten. “Onze leerlingen laten snel vaak blijken dat wij, leerkrachten van het ‘platteland’, hun leefwereld niet kunnen begrijpen. Wanneer een Marokkaans meisje van haar ouders niet mee mag op een meerdaagse uitstap, wilt die leerlinge zich begrepen voelen”, zegt Soumaya. “Kinderen en jongeren met een diverse achtergrond moeten aan diverse rollen voldoen. Ze herkennen bij zichzelf meerdere identiteiten. De grote uitdaging voor hen is om die identiteiten te behouden. Daarin willen we hen kunnen bijstaan”.

“Het actuele hoofddoekenverbod roept bijvoorbeeld bij deze leerlingen veel vragen, twijfels of kritische opmerkingen op. Daar moeten we mee kunnen omgaan en het gesprek met de leerlingen en collega’s durven aangaan. Deze complexe thema’s mogen we niet uit de weg gaan. We zijn dan ook blij dat organisaties als Kleur Bekennen dergelijke moeilijke thema’s op de agenda zet”.

“Daarnaast let ik als leerkracht er ook voortdurend op om open te staan voor andere meningen en inzichten van collega’s. Indien ik hen niet zou respecteren, ben ik niet langer geloofwaardig. De diversiteit in ons eigen team is dan ook ontzettend belangrijk”, aldus Soumaya. “Gelukkig heeft onze directrice steeds een luisterend oor voor onze signalen. De volgende stap is om alles wat we reeds verworven hebben verder te verankeren in het schoolbeleid, zodat later de toekomstige directie verder kan bouwen op wat we vandaag reeds voor elkaar krijgen. De pedagogische gevoeligheden en kwaliteiten van onze school mogen in geen geval verloren geraken.”

Meer duiding de werking rond wereldburgerschapseducatie van het Stedelijk Lyceum Waterbaan Deurne op de Inspiratiedag van 2 mei 2019 in Leuven!