Diversiteit en interculturaliteit

Wat is diversiteit?

Diversiteit betekent verscheidenheid. Diversiteit is vanzelfsprekend. In elke school is er diversiteit. Omgaan met diversiteit kan dus moeilijk genegeerd worden. Bovendien is elke school of instelling ingebed in de samenleving en die is per definitie superdivers. Als school moet je dus wel nadenken over je invulling van het begrip diversiteit. En over de acties die je wil en kan ondernemen om constructief om te gaan met diversiteit.

Diversiteit heeft verschillende aspecten: een historisch, een sociaal-economisch, een cultureel, een demografisch, een ecologisch en een biologisch. We spreken daarom ook van historische diversiteit, een interculturele samenleving, een diverse samenleving en biodiversiteit.

Hoe werk je rond diversiteit in je klas en op school?

Diversiteit is overal. Lees de krant of volg het nieuws! De dagelijkse realiteit en actualiteit geven veel aanknopingspunten om rond diversiteit te werken. Zoek het niet te ver. Gebruik zeker ook de culturele diversiteit in je klas, school of buurt.

HOOFD

Bespreek voorbeelden die aantonen dat diversiteit verrijkend is. In de klas, in de politiek, binnen een lerarencorps, … Dit is een belangrijke stap in het leren waarderen van anderen.

HART

Wie hartelijk in het leven staat, kan beter om met diversiteit. Diversiteit is een boeiende invalshoek om vaardigheden als empathie, respect en verantwoordelijkheid te verkennen.

Leer je leerlingen contextualiseren. Als je je eigen achtergrond en identiteit kan kaderen, krijg je ook meer inzicht in anderen. Zo groeit een belangrijke basisattitude: respect hebben en tonen voor de ander.

Leer je leerlingen omgaan met verschillen. Diversiteit is niet altijd gemakkelijk. Soms is het zelfs een bron van conflict. Denk bijvoorbeeld aan gemengde huwelijken. Interculturele communicatie helpt om in dialoog te gaan over verschillen.

HANDEN

Geef zelf het goede voorbeeld. Bekijk je eigen handboeken en didactisch materiaal. Besteden die voldoende aandacht aan de diversiteit in onze samenleving? Bespreek met de leerlingen hoe je van de diversiteit in de klas en op school een troef kan maken.

Kleur Bekennen zet in op diversiteit

Kleur Bekennen respecteert de eigenheid van elke school en leerkracht. Samen met leerkrachten en directies verkennen we in de eerste plaats wat leeft in de klas of op school. Want de situatie is overal anders. Onze adviezen en begeleidingen zijn daarom maatwerk. Het eigen pedagogisch plan van de school staat centraal. We gaan samen na hoe we dit kunnen verrijken met wereldburgerschapseducatie. 

Haal je inspiratie uit de bundel van materialen over dit thema.

Bekijk een interessant experiment over (voor)oordelen en elkaar echt kennen in onderstaande video. probeer eht eens uit in je klas!

Look beyond borders