Duurzame ontwikkeling

Wat verstaan we onder duurzame ontwikkeling?

Duurzame ontwikkeling betekent dat er genoeg is, voor altijd en voor iedereenInzetten op duurzame ontwikkeling is rekening houden met de behoeften van de huidige generaties zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

Dat is een moeilijke oefening, die concreter wordt door rekening te houden met de 3 P’s:

People: rekening houden met mensen: respect hebben voor anderen, diversiteit erkennen en respecteren, gelijke kansen realiseren voor iedereen op het vlak van bijvoorbeeld onderwijs en werk, mensenrechten respecteren

Planet: rekening houden met de aarde: natuurlijke hulpbronnen niet uitputten, natuurlijke biotopen en landschappen behouden en verdere vervuiling van de aarde, water en lucht een halt toeroepen

Profit: beschikbare middelen op een doeltreffende en doelmatige manier inzetten, zodat duurzame ontwikkeling economisch haalbaar is en economische opbrengst of winst gerealiseerd wordt. De P van Profit staat soms ook voor Prosperity (welvaart): gelijke welvaart en welzijn voor iedereen.

Hoe werk je aan duurzame ontwikkeling in de klas en op school?

Nadenken over duurzame ontwikkeling vraagt zin voor nuance. Lokaal geteelde boontjes bijvoorbeeld zorgen voor een bescheiden ecologische voetafdruk. Maar wat met de tewerkstelling van boeren die in arme landen in het Zuiden boontjes kweken?

Om te leren denken over en werken aan een leefbare wereld heb je ‘vaardigheden’ nodig

HOOFD

Leer je leerlingen meer over het ontstaan en de draagkracht van de aarde. Leer hen ook verbanden leggen tussen verschillende maatschappelijke fenomenen: sociaal, economisch, cultureel, historisch, ethisch, ecologisch, technologisch, sociaal-politiek.

HART

Besteed aandacht aan de normen, waarden en emoties van verschillende betrokkenen en belanghebbenden. Waarden en emoties zijn nauw met elkaar verbonden. Wie zich emotioneel betrokken voelt, is meer gemotiveerd om actie te ondernemen.

HANDEN

Ga samen met je leerlingen na hoe je in dagdagelijks gedrag zelf het verschil kan maken. Gedraag je er ook naar.

Kleur Bekennen zet in op Duurzame Ontwikkeling

Kleur Bekennen heeft veel materiaal om duurzame ontwikkeling bespreekbaar te maken op leerlingenniveau. Bijvoorbeeld het online educatief spel ‘Alles is water’, helemaal op maat van de tweede en derde graad BSO of TSO. Je kan er alles over lezen in de webrubriek ‘materialen onder de loep’. Ben jij op zoek naar een lespakket of workshop voor je klas? Wil je alleen of met je collega’s meer leren over duurzame ontwikkeling? Contacteer onze medewerker in jouw provincie.

Ga zelf aan de slag!

Bereid je les voor met onze Prezi’s over klimaat voor basis- en secundair onderwijs) en grondstoffen (voor secundair onderwijs). 

Haal je inspiratie uit deze bundeling van materialen over dit onderwerp.

De invloed van de mens 

In deze (engelstalige) video wordt pijnlijk duidelijk hoe de mens invloed heeft op het klimaat door overconsumptie, vervuiling en industriele ontwikkeling: 

De invloed van de mens