Mensenrechten

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die voor alle mensen gelden, overal en altijd. Ze staan beschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Deze bestaat uit 2 verdragen. Het eerste Verdrag waarborgt burgerlijke en politieke rechten, bijvoorbeeld:

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. (Art.1)

Een ieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. (Art.3)

Een ieder heeft recht op een nationaliteit. (Art.15-1)

Het tweede Verdrag verdedigt sociale, economische en culturele rechten, bijvoorbeeld:

  • Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtvaardige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid. (Art.23-1)
  • Een ieder heeft recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan. (Art.27-1)
  • Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en het beginonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden opgesteld. Hoger onderwijs zal gelijkelijk openstaan voor een ieder, die daartoe de begaafdheid bezit. (Art. 25-1)

Vaak worden mensenrechten geschonden. En niet alleen in dictaturen of in oorlogssituaties. Dit gebeurt zelfs in democratische landen, en ook in huiselijke situaties, verenigingen of groepen. Individuele rechten botsen soms met de belangen van een samenleving. Een terrorist die een gevaar voor de samenleving is kan nog altijd een beroep doen op het recht van privacy.

Hoe werk je rond mensenrechten in je klas en school?

Mensenrechten zijn een uiterst belangrijk thema in de internationale samenleving. Ze zijn een toetssteen voor het gedrag van overheden, bedrijven en organisaties. Toch zijn er nog veel discussiepunten: Worden de mensenrechten in alle culturen op dezelfde manier ervaren? Zijn ze echt universeel? Zijn de waarden en normen te Westers? Kunnen we ze wel afdwingen?

Leer je leerlingen mensenrechten naar waarde te schatten!

Speel in op de actualiteit. In de krant staan dagelijks artikelen die je kan linken aan mensenrechten. Kijk ook dichtbij. Welke rechten hebben leerlingen in het dagelijks leven?

HOOFD

  • Leer je leerlingen wat de Universele verklaring van de rechten van de mens inhoudt.Sta ook eens stil bij de Kinderrechten, die in een apart verdrag staan

HART

Reflecteer over mensenrechten. Dit houdt nauw verband met waardeneducatie. Wat vinden wij belangrijk en waarom? Welke waarden en normen vinden anderen belangrijk?

HANDEN

Je kan op veel manieren opkomen voor mensenrechten. De briefschrijfacties van Amnesty International zijn een bekend voorbeeld.

 

Kleur Bekennen zet in op mensenrechten

Respect voor mensenrechten is een essentieel uitgangspunt binnen wereldburgerschapseducatie. We maakten een overzichtelijke Infofiche die je snel wegwijs maakt in mogelijkheden om rond mensenrechten te werken in de klas.

Bereid gemakkelijk je les voor met onze Prezi’s over kinderrechten voor basis en voor secundair onderwijs en die van mensenrechten voor basis en secundair onderwijs.

Consulteer ook de Inspiratiebundel met een overzicht van educatieve materialen rond mensenrechten en kinderrechten.

Mensenrechten in een korte animatiefilm

Weet je nog helemaal niets over mensenrechten ? Deze e-learning van Amnesty Nederland krijg je de nuttige informatie die je kan gebruiken in de klas. 

mensenrechten uitgelegd in animatie