Migratie

Wat is Migratie?

Onder migratie verstaan we alles wat te maken heeft met het verhuizen van mensen. Mensen hebben verschillende redenen om te verhuizen, bijvoorbeeld politiek, economisch of ecologisch. Verhuizen kan binnen het eigen land of naar het buitenland. Migratie gaat dus breder dan enkel de vluchtelingenproblematiek en brengt mensen vanuit de hele wereld met elkaar in contact.

 

Hoe werk je rond migratie in je klas en school?

HOOFD

Bekijk dit thema zoals gezegd ruimer dan enkel de vluchtelingenproblematiek en start (zeker bij jonge kinderen) om eens te kijken wie er al wel eens verhuist zijn in hun leven, om welke reden en hoe ver. Leg uit welke verschillende redenen er zijn voor een verhuizing en betrek de actualiteit erbij.

HART

Wat deed de verhuizing met de leerlingen? Wat vonden ze leuk en minder leuk? Hebben ze tips voor klasgenoten die gaan verhuizen. Als je de vluchtelingenproblematiek hierbij wilt betrekken kun je misschien een vluchteling laten getuigen over zijn/haar ervaring en zoeken naar verschillen en overeenkomsten in de verhalen.

HANDEN

Bezoek een asielzoekerscentrum met je leerlingen en laat hen met eigen ogen ervaren hoe het is om als vluchteling in Belgie te verblijven.

 

Kleur Bekennen zet in op migratie

Focus op vluchtelingen

Onlangs dat migratie breder gaat dan enkel vluchtelingen komt de vluchtelingencrisis uitvoerig aan bod in de media. En niet altijd genuanceerd. Het is niet gemakkelijk je eigen mening hierover te vormen. Hoe behandel je zoiets dan praktisch in je klas?

Met onze Infofiches rond vluchtelingen en mensenrechten kan je direct aan de slag in je klas.

Haal je inspiratie uit deze bundel van materialen over dit onderwerp.

De Europese vluchtelingencrisis 

Deze korte (engelstalige) video geeft je meer context rondom de Europese vluchtelingencrisis. Bekijk hem samen met je leerlingen!

Europese vluchtelingencrisis