Sociale rechtvaardigheid

Wat is sociale rechtvaardigheid?

In een sociaal rechtvaardige samenleving heeft elke mens, ongeacht zijn identiteit, recht op en toegang tot de basisbehoeften. Bijvoorbeeld vrijheid, veiligheid, onderwijs en voedselzekerheid. Zo is welzijn voor iedereen gewaarborgd.

De invalshoek mensenrechten is nauw gelinkt aan sociale rechtvaardigheid. De schending van mensenrechten leidt immers tot sociale onrechtvaardigheid.

Sociale rechtvaardigheid hangt niet alleen af van economische factoren en basisbehoeften. Ook de mate waarin mensen functioneren in de samenleving heeft veel invloed. Net als de mogelijkheid die zij bezitten om deze functies te bereiken.

De toenemende schaarste aan natuurlijke hulpbronnen maakt het moeilijk om sociale rechtvaardigheid in een samenleving te realiseren. De kloof tussen arm en rijk wordt ook groter. Niet alleen tussen verschillende landen maar ook tussen mensen binnen een land.

Hoe werk je rond sociale rechtvaardigheid in je klas en school?

Het is belangrijk dat er mensen zijn die zich inzetten voor een sociaal rechtvaardige samenleving.

HOOFD

Leer je leerlingen welke mensen en organisaties werken rond sociale rechtvaardigheid. Bespreek welke moeilijkheden zij ondervinden, maar vooral ook wat ze realiseren. Focus bijvoorbeeld op organisaties die minderheidsgroepen verdedigen, vakbonden die opkomen voor mensen die onrecht werd aangedaan, … Zo ontdekken je leerlingen hoe belangrijk hun werk is, vroeger en nu – bij ons en in de wereld.

HART

Bekijk met je leerlingen welke vormen van onrechtvaardigheid ze kennen. Zowel binnen het gezin, in de klas, op school, in hun buurt als verder in de wereld. Tal van methodieken helpen leerlingen om zich in te leven in het lot wie onderdrukt of gediscrimineerd wordt. Sociale rechtvaardigheid is een dankbare invalshoek om vaardigheden als empathie en solidariteit te ontwikkelen.

HANDEN

Bespreek met je leerlingen hoe zij zelf sociale onrechtvaardigheden weg kunnen werken of minimaliseren. Dat kan een eigen actie in de klas of op school zijn. Of een actie van een NGO of een organisatie die opkomt voor minderheden.

Kleur Bekennen zet in op sociale rechtvaardigheid

Vaak verenigen individuen zich om samen een vuist te maken tegen uitbuiting en discriminatie. Zo ondernemen ze samen actie voor sociale rechtvaardigheid. Dit is bij uitstek een voorbeeld van wereldburgerschap. Deze invalshoek krijgt daarom veel aandacht binnen wereldburgerschapseducatie. We adviseren je graag hoe je rond deze invalshoek aan de slag kan gaan.

Bekijk alvast de mogelijkheden in onze inspiratiebundel sociale rechtvaardigheid.

Voorbeeld: 19 november Wereldtoiletdag

Wereldtoiletdag kan in eerste instantie wat hilarische reacties oproepen bij je leerlingen. Toch is dit een dankbaar thema om aan te kaarten in de klas. We geven je met onze praktische Infofiche een goede leidraad!

Consulteer ook onze Inspiratiebundel met educatieve materialen rond Wereldtoiletdag

Voorbeeld: 1 december, Wereld Aidsdag

Op Wereld Aidsdag staan we stil bij de gevolgen van aids en roepen we op tot meer solidariteit. De boodschap van Wereld Aidsdag is er één van openheid en communicatie, zowel bij mensen met als zonder hiv. Mensen met hiv worden nog steeds gestigmatiseerd, ook in de westerse wereld. Zo ontstaat discriminatie. Bij mensen met hiv ontstaat bovendien vaak ook een zelfstigma. Zij geloven zelf dat ze niet normaal zijn. Een vicieuze cirkel.

Door een rood lintje dichtbij je hart te dragen, betuig je je steun aan de slachtoffers van HIV en aids. Het rood van het lintje verwijst naar de kleur van het bloed. De vorm verwijst naar het oneindige.

In ons dossier HIV & Aids vind je heel wat achtergrondinformatie en een voorstelling van educatief materiaal.

Sociale bescherming uitgelegd:

11.11.11 heeft sociale bescherming twee jaar als thema's van haar campagnes. In onderstaand filmpje wordt duidelijk uitgelegd wat dat nu eigenlijk is, sociale bescherming:

Wat is sociale bescherming?