Vrede en conflict

Wat is vrede?

Vrede staat voor veel mensen gelijk aan geweldloosheid. Er is een verschil tussen positieve en negatieve vrede. Negatieve vrede heb je er door direct geweld of oorlog te stoppen. Je werkt pas aan vrede als er al een conflict is. Positieve vrede realiseer je door te werken aan een duurzame omgeving die geweldloosheid en rechtvaardigheid nastreeft. Dit gaat meer om preventie.

Je kan ook werken aan een vredescultuur. Dan verwerp je geweld en vermijd je conflicten door dialoog of communicatie. Je streeft naar waarden en attitudes die dit mogelijk maken.

Hoe werk je aan vrede in je klas en op school?

Regels en afspraken in een samenleving dragen bij tot een vredescultuur. Ook op klas- en schoolniveau.

HOOFD

Leer je leerlingen over de universele rechten van de mens kennen. Sta in de klas stil bij allerlei vormen van geweld. Bespreek conflictsituaties die de actualiteit halen. Maak hen duidelijk dat een conflict nooit los staat van politieke, sociale, economische of andere ontwikkelingen. Help je leerlingen verbanden te leggen.

HART

Leer je leerlingen luisteren naar en praten met elkaar. Geweldloze communicatie kan je leren! Geef aandacht aan interrelationele vaardigheden, zoals: Hoe ga je respectvol met elkaar om? Hoe los je een ruzie op? Hoe zeg je sorry? Hoe uit je je emoties in een groep? Hoe werk je samen? Hoe zorg je voor een fijne groepsdynamiek? Hoe ben je solidair met elkaar?

  • Laat je leerlingen verbondenheid en respect ervaren voor de ander, voor een andere cultuur, een ander land, een andere levenswijze of een andere religie.
  • Leer hen assertief zijn in plaats van agressief.

HANDEN

Organiseer een project rond diversiteit, gelijkwaardigheid, vooroordelen en stereotypering of bespreek met je leerlingen hoe ze hun steentje kunnen bijdragen aan een veilige samenleving.

Kleur Bekennen zet in op vrede

Vrede is geen ver-van-je-bed-show, die enkel politici, militairen en diplomaten aangaat. Klassen en scholen kampen soms met een conflictcultuur. Pestgedrag, verdeeldheid rond waarden en normen, … In advisering en begeleiding gaan we samen na hoe je in jouw klas en school werk kan maken van een vredescultuur. Bijdragen tot vrede in de klas en op school is een gedeelde verantwoordelijkheid voor elke leerling en leerkracht. Dit is daarom een belangrijk aspect van wereldburgerschapseducatie.

Bereid je les voor met onze Prezi over conflict en vredeseducatie (voor secundair onderwijs).

Laat je inspireren door de materialen in deze bundel over het thema vrede en conflict.

Voorbeeld: Oost-Congo

De Vlaamse Vredesweek 2015 zette het conflict in Oost-Congo in de kijker. Het is  al 20 jaar onveilig in Oost-Congo.  Kleur Bekennen, Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen hebben een inspiratiebundel samengesteld. Die kan je gebruiken om de complexe situatie in Congo te bespreken in de klas. Al het materiaal kan je ontlenen in onze documentatiecentra.

Raadpleeg de Inspiratiebundel Congo

Voorbeeld: de Groote Oorlog

Wereldoorlog I staat massaal in de belangstelling. Ook jij kan in je klas rond dit thema aan de slag. Om je vooruit te helpen, hebben we inspirerend educatief materiaal voor het secundair onderwijs gebundeld.

Raadpleeg de Inspiratiebundel over De Groote Oorlog

Voorbeeld: de Gazastrook

Het Israëlisch-Palestijns conflict is nooit ver weg uit de actualiteit. In 2014 maakten we een Infofiche Palestina. Je kan de fiche downloaden en het educatieve aanbod rond dit onderwerp verkennen.

Bekijk ook onze Infofiche Palestina of bekijk hieronder de video over Zak Ebrahim. Zijn vader was een terrorist en hij vertelt in een indrukwekkend relaas over de manier waarop hij zelf juiste de weg van vrede kies (ondertiteling mogelijk op Youtube).

De keuze voor vrede